RUCH KADROWY 2024 - prawidłowe dokonywanie zmian kadrowych, ORZECZNICTWO | 14-03-2024
Tematyka: Kadry   

 • ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIA KADROWE - stan nieczynny, ograniczenie, przeniesienie, uzupełnienie pensum.
 • PRAWIDŁOWE DOKONYWANIE ZMIAN KADROWYCH, w tymwzory wszystkich pism kadrowych.
 • WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI – wzory pism.
 • SZCZEGÓLNA OCHRONA PRACOWNICZA– zakres, zasady szczególnej ochrony.
 • ODPRAWY PRACOWNICZE - rodzaj wysokość,
 • NAJNOWSZE ORZECZNICTWO W SPRAWACH RUCHU KADROWEGO

Sznowni Państwo,

Przygotowania do nowego roku szkolnego Dyrektor szkoły zaczyna już wiosną budując arkusz organizacji, który daje mu oręż do podejmowania konkretnych, często niepopularnych, decyzji kadrowych. Warto przygotować się do nich przez pryzmat najnowszego orzecznictwa sądowego w sprawach kadrowych. Zanim dyrektor podejmie ostateczne rozstrzygnięcia kadrowe może skorzystać z alternatywnych rozwiązań kadrowych, które nie prowadzą do zwolnienia. Przed nadchodzącym ruchem kadrowym zapraszamy Państwa na szkolenie, w trakcie którego omówimy wszelkie kwestie kadrowe, z którymi Dyrektor będzie miał do czynienia, a także zapewnimy zestaw niezbędnych dokumentów, które umożliwią Dyrektorowi rzetelne wywiązywanie się z obowiązków.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • prawidłowo stosować przepisy KN i KP dotyczące zwalniania i nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, 
 • podejmować poszczególne kroki kadrowe tak, aby były skuteczne i zgodne z prawem, 
 • poprawnie współpracować ze związkami zawodowymi,
 • właściwie przygotować wymagane pisma kierowane do pracownika, związków zawodowych,
 • zminimalizować ryzyko sporu w sądzie pracy, a w razie potrzeby przygotować niezbędną argumentację,
 • poznać prawa nauczycieli w trakcie ruchu kadrowego i prawidłowo je realizować,
 • prawidłowo naliczyć i wypłacić odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent urlopowy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Jak zaplanować poszczególne czynności kadrowe?
 • Typowanie nauczyciela do wypowiedzenia – kryteria, orzecznictwo SN, argumentacja do sądu.
 • Rozwiązywanie umów z nauczycielami – stosowanie art. 20, ar. 22, art. 23, art. 27 KN, porozumienie zmieniające. Tematyka ta zostanie omówiona na przykładach różnych form zatrudnienia nauczycieli.
 • Współpraca ze związkami zawodowymi – reprezentatywność, ilość osób objętych ochroną, konsultacje.
 • Alternatywne rozwiązania kadrowe – stan nieczynny, ograniczenie, przeniesienie, uzupełnienie pensum.
 • Rozwiązanie umów z pracownika niepedagogicznymi.
 • Rodzaje ochrony przed zwolnieniem – wiek emerytalny, ciąża, urlop macierzyński, ochrona związkowa, itp.
 • Zmiana warunków pracy i płacy pracowników (tzw. wypowiedzenie zmieniające).
 • Konsekwencje finansowe rozwiązania umowy – odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent urlopowy.
 • Wzory pism, wzory oświadczeń pracodawcy. Studium przypadków. Konsultacje.

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 13:30

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Dariusz Skrzyński  prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, były redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

 

Dariusz Circle

 

390,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo