Statut szkoły jako najważniejszy akt prawa wewnętrznego – jego ocena pod kątem formalnym, prawnym oraz praktycznym. NOWELIZACJA od 1 września 2022 r.| 24-08-2022 od 15:00
Tematyka: Prawo   

Szanowni Państwo,

Statut szkoły to dokument, który powinien być skonstruowany zgodnie z wymogami prawa, odpowiadać bieżącej sytuacji prawnej  (nowe regulacje związane z nauką zdalną, pedagogiem specjalnym, kształceniem uczniów z doświadczeniem migracyjnym, Lex Czarnek 2), a przy tym uwzględniać specyfikę jednostki oświatowej i jej potrzeby. Weryfikując statuty dostrzegamy w nich wiele nieodpowiednich i nieprzemyślanych zapisów, często sprzecznych z obowiązującym prawem, których realizacja jest po prostu niemożliwa lub bardzo utrudnia pracę nauczycielom i dyrekcji. Korzystając z naszego doświadczenia proponujemy Państwu 4-godzinne szkolenie w formie webinaru, w czasie którego w sposób wnikliwy omówimy konkretne treści statutu i zaprezentujemy przykładowe zapisy, ukazując ich bezpodstawność czy nierealność, wskażemy treści do aktualizacji. Odpowiemy na wszystkie pytania związane nie tylko z konstruowaniem Statutu, ale też ich stosowaniem w praktyce. Przygotujemy członków Zespołu ds. statutu do pracy nad rzetelnym dokumentem realizującym prawo oświatowe, który będzie służył społeczności szkolnej, po to, by stał się aktem zrozumiałym i użytecznym dla wszystkich osób korzystających z niego. Statut jako akt prawny, który zawiera prawa, obowiązki, cele, strukturę organizacyjną, sposób działania, powinien być też wspólnym oświadczeniem podmiotów go tworzących, uszczegóławiającym zadania wynikające z przypisanych im ról. Czy tak faktycznie jest w Państwa przypadku?

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • zrozumieć istotę statutu i jego zapisów,
 • poprawić statut placówki, aby stał się dokumentem dużo bardziej praktycznym i użytecznym
 • wykształcić praktyczne umiejętności w opracowywaniu aktów prawnych i weryfikacji ich zapisów,
 • zredagować nowe treści w statucie - po zmianach prawa od 1 września 2022 r.,
 • przygotować uchwałę rady pedagogicznej o nowelizacji statutu,
 • nabyć wiedzę o budowie aktu prawnego.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły.
 • Podstawy techniki prawodawczej. Budowa aktu prawnego. 
 • Schemat statutu.
 • Najczęstsze błędy oraz przykłady poprawnych zapisów w statucie
 • Tekst ujednolicony oraz tekst jednolity statutu.
 • Konstruowanie uchwał rady pedagogicznej związanych z nowelizacją statutu.
 • Zmiany do statutu od 1 września 2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Przykładowe zapisy statutowe według aktualnego stanu prawnego - propozycja zapisów w statucie.

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 14:00.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, A MATERIAŁY SZKOLENIOWE W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 Bozena Circle 2

 

 

355,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo