Zmiany w "POLSKIM ŁADZIE" - naliczanie wynagrodzeń i podatków pracowników oświaty od 1 lipca 2022 r. | 13-06-2022
Tematyka: Kadry   

Szanowni Państwo,

Zmiany podatkowe wprowadzone od 1 stycznia 2022r. przez "Polski Ład" oraz dotychczasowe próby poprawiania błędnych przepisów, wprowadziły chaos i jeszcze bardziej skomplikowały sposób naliczania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom i zleceniobiorcom.
1 lipca 2022 r. mają zostać wprowadzenie kolejne zmian, których celem z jednej strony jest naprawienia wadliwych przepisów i uproszczenie procesu naliczania zaliczek na podatek, ale jednocześnie wprowadzane są kolejne, nowe, zmiany w podatku dochodowym i składce zdrowotnej. 

Tym samym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziały w szkoleniu, na którym przedstawimy szeroko wszystkie ważne zmiany w zakresie naliczania zaliczek, dokumentowaniu, które mają obowiązywać w drugiej połowie bieżącego roku.     
Omawiając zmiany w zakresie naliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne pokażemy na konkretnych przykładach jak wprowadzane zmiany podatkowe wpłyną na wysokość wynagrodzenia netto pracownika. 

Czekają nas kolejne duże zmiany - warto się na nie właściwie przygotować!

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

  • poznanć i zrozumieć najnowsze zmiany w naliczaniu zaliczek na podatek od 1 lipca 2022 r.
  • przygotować się do prawidłowego naliczania wynagrodzeń na nowych zasadach obowiązujących od 1 lipca 2022 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zmiana skali podatkowej od 1 lipca 2022 r.
1. Nowy procent zaliczki na podatek dla dochodu do 120 tyś. zł, 
2. Dla których źródeł przychodu będzie stosowana nowa wysokość zaliczki na podatek?
3. Czy nowa skala podatkowa będzie stosowana do wszystkich dochodów osiągniętych w 2022r.?
4. Wpływ obniżenia zaliczki na podatek na wysokość wynagrodzenia pracownika.

II. Zmiana wysokości kwoty zmniejszającej zaliczkę od 1 lipca 2022r.
1. Kwota wolna od podatku a kwota zmniejszająca zaliczkę – zasady ustalania wysokości kwoty zmniejszającej zaliczkę.
2. Zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę.
3. Nowy wzór oświadczenia PIT-2. Kiedy oświadczenie PIT-2 może złożyć pracodawcy osoba prowadząca działalność lub osiągająca przychody z najmu?
4. Nowa kwota zmniejszająca zaliczkę od 1 lipca 2022r. i jej wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika.
5. Problemy praktyczne w stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę w trakcie roku podatkowego przy osiąganiu przychodów z różnych źródeł.
6. Konsekwencje błędnego rozliczania kwoty zmniejszającej zaliczkę.
7. Zmiany w stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę wprowadzane od 1 stycznia 2023 r. 

III. Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022r. Wpływ likwidacji ulgi na wysokość wynagrodzenia pracownika.

IV. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek od 1 lipca 2022r.
1. Naliczanie zaliczki na podatek wg. nowych zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r.
2. Wpływ likwidacji mechanizmu przedłużenia poboru zaliczek na pobranie „nadwyżek” z I półrocza 2022 r. 

V. Wprowadzenie możliwości rezygnacji pracownika ze stosowania przez pracodawcę podwyższonych KUP.

VI. Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek - składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r.
1. Nowe grupy podatników uprawnione do składania wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek.
2. Przekroczenie limitu 30 tyś. dochodu a złożony wniosek o niepobieranie zaliczek – wycofywanie wniosku i naliczanie zaliczek na podatek w miesiącach po przekroczeniu limitu.  

VII. Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022r. 

VIII. Wpływ zmian podatkowych wprowadzanych od 1 lipca 2022r. na wysokość wynagrodzenia pracownika – praktyczne przykłady.
1. Wynagrodzenie pracownika z minimalnym wynagrodzeniem.
2. Naliczenie wynagrodzenia dla pracownika, który w pierwszej połowie 2022 r. korzystał  z ulgi dla klasy średniej. 
3. Wynagrodzenie pracownika zarabiającego powyżej limitu dla ulgi dla klasy średniej.
4. Wynagrodzenie pracownika korzystającego z niepobierania zaliczki na podatek.
5. Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników korzystających z nowych ulg podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2022r. (ulga na powrót, ulga 4+, ulga dla seniora).

IX. Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

X. Poszerzenie zwolnień podatkowych w ramach tzw. PIT „0” – m.in. zwolnienie z podatku dla zasiłków macierzyńskich.

XI. Nowe zasady składania przez pracowników oświadczeń i wniosków mających wpływ na naliczanie zaliczek na podatek dochodowy przez pracodawcę. 

XII. Zmiany w zakresie odliczania składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.

XIII. Zmiany w opodatkowaniu dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci – przywrócenie możliwości składania oświadczenia w zakładach pracy.

XIV. Zmiany w zakresie podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego przez dzieci pobierające renty rodzinne. 

XV. Zmiana kryterium dochodu dla pełnoletniego uczącego się dziecka.

XVI. Zmiana terminu składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek dla płatników opłacających składkę na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

XVII. Pytania.

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 14:00.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, a także elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE PROWADZI:

Katarzyna Sobieszczańska ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik. Specjalista ds. kadr i płac z wieloletnią praktyką. Doświadczony, bardzo konkretny wykładowca.

 

355,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo