Sygnalista w oświacie – jak prawidłowo zorganizować system zgłaszania nieprawidłowości? NOWY projekt ustawy | 10-06-2022
Tematyka: Kadry   

Szanowni Państwo,

Dyrektywa unijna dotycząca ochrony sygnalistów już obowiązuje w Polsce i dotyczy również jednostek oświatowych. Nakłada ona obowiązki w zakresie wdrażania kanałów zgłaszania nieprawidłowości, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, prowadzenia rejestrów zgłoszeń, a także ochrony sygnalistów. Tymczasem nadal nie przyjęto krajowej ustawy, która miała wykonywać jej przepisy. 

W kwietniu 2022 roku opublikowano NOWY projekt wdrażający dyrektywę - ustawę o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Nowe zapisy porządkują siatkę pojęć, wyjaśniają niektóre wątpliwości interpretacyjne i zawierają kilka nowości. Jest to już kolejna odsłona ustawy. Przypominam, że pierwszy projekt ukazał się w październiku 2021 roku. To na jego podstawie wiele szkół zdecydowało się opracować i wprowadzić regulamin zgłoszeń wewnętrznych (bo taką nomenklaturę przyjmował projekt). Projekt odszedł od pojęcia „regulamin zgłoszeń wewnętrznych” na rzecz „procedury wewnętrznej”. Co zatem z regulaminami, które zostały wcześniej przyjęte? Co przewidują nowe zapisy w kontekście pracy szkół? Jak wygląda współpraca ze związkami przy ustalaniu procedury? Jak zorganizować wewnętrzny system przyjmowania zgłoszeń? O tym wszystkim na szkoleniu (webinarium), na które serdecznie zapraszamy.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają komplet dokumentacji dotyczącej zgłaszania naruszeń – regulamin, rejestr, upoważnienia dla pracowników obsługujących system, inne niezbędne dokumenty, które ułatwią Państwo przygotowanie i wdrożenie wewnętrznej dokumentacji.

  

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • prawidłowo opracować procedurę zgłoszeń naruszeń,
 • dowiedzieć się jak utworzyć kanały zgłoszeń,
 • poprawnie prowadzić rejestr zgłoszeń,
 • poznać sposoby informowania sygnalisty o etapie, na jakim jest jego zgłoszenie,
 • ustanowić osoby lub podmiot odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń,
 • poznać inne czynność, jakie należy wykonać: przeszkolenie personelu, opracowanie materiałów informacyjnych dla pracowników, itp.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Część I:
 • Omówienie projektu ustawy (NOWY PROJKET USTAWY)
 • Podmioty zobowiązane do wdrożenia systemów zgłaszania nieprawidłowości (ZMIANY w stosunku do pierwszego projektu ustawy
 • Kim jest sygnalista?
 • Co zgłasza sygnalista?
 • Kto jest chroniony i na czym polega ochrona sygnalisty?
 • Kary (ZMIANY w stosunku do pierwszego projektu ustawy)
 • Część II:
 • Nowe obowiązki nałożone na pracodawców.
 • Wdrożenie wymagań sygnalisty w szkole:
  • opracowanie odpowiednich dokumentów wewnętrznych:
  • tworzenie procedury zgłoszeń naruszeń,
  • tworzenie kanałów zgłoszeń,
  • prowadzenie rejestru zgłoszeń.
 • Ustanowienie osoby/osób odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń.
 • Przeszkolenie personelu w zakresie wprowadzonych rozwiązań.
 • Opracowanie materiałów informacyjnych o sposobie funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń.
 • Podejmowanie działań następczych.

 

CZAS TRWANIA: 10:00-13:45

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. MATERIAŁY SZKOLENIOWE WYSYŁAMY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

Dariusz Circle 

300,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo