KONTROLA ZARZĄDCZA + NIEZBĘDNE DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE | 26-01-2022
Tematyka: Kontrola Zarządcza   

Szanowni Państwo,

Jak co roku, tak i w tym, wraca temat składania obowiązkowego oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w placówce. Mimo kilku lat funkcjonowania KZ oraz istnienia stosownego obowiązku, odpowiednie zdefiniowanie mechanizmów kontrolnych adekwatnie do obowiązkowych standardów KZ, analiza ryzyka czy wreszcie poprawne udokumentowanie procesu samooceny to niektóre z zagadnień, które nadal nastręczają problemów wielu Dyrektorom. Co więcej, nawet doskonały system KZ funkcjonujący w placówce, wymaga regularnych przeglądów i uzupełnień, uwzględniając chociażby zmiany przepisów czy nowe obowiązki (np. KRI, rozwiązania antykorupcyjne). Ponadto, aktualizacja systemu KZ w placówce, jego samoocena oraz przygotowanie stosownej dokumentacji należy wyłącznie do zadań Dyrektora.

Innym zagadnieniem wartym uwagi, nowym, ale wpisującym się jak najbardziej w system KZ jest kwestia działań antykorupcyjnych podejmowanych w placówce. Ostatnie wytyczne antykorupcyjne przygotowane przez CBA w grudniu 2020 r. Nakładają na kierowników jednostek publicznych obowiązek podjęcia całego szeregu działań w tym zakresie. Obowiązek posiadania polityki prezentowej, prowadzenia rejestru korzyści, analizy ryzyka czy wreszcie szkolenia pracowników to zaledwie niektóre z nowości, które powinny pojawić się w każdej placówce. Co istotne, wszystkie te działania stanowią niezbędne elementy aktualnego systemu KZ, przy okazji stając się ostatnio głównym tematem zapytań i wniosków o udostępnienie informacji publicznej trafiających do Dyrektorów.

Mając na uwadze powyższe, serdecznie zapraszamy państwa na szkolenie pt. „Kontrola zarządcza + Niezbędne rozwiązania antykorupcyjne”, na którym to w sposób szczegółowy omówimy wszystkie te kwestie oraz wyposażymy Dyrektora w komplet materiałów pozwalających przygotować, uporządkować i wdrożyć całą wymaganą dokumentację oraz rozwiązania organizacyjne niezbędne w zakresie KZ oraz działań antykorupcyjnych placówce, a także przygotować się do złożenia wiarygodnego oświadczenia o stanie KZ.


OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • jak powinien wyglądać system KZ w placówce,
 • jak przeprowadzić analizę ryzyka (gotowe wzory),
 • jak przeprowadzić i udokumentować samoocenę systemu KZ,
 • jaką dokumentację należy przekazać organowi prowadzącemu w ramach KZ,
 • jakie działania antykorupcyjne należy podjąć w placówce,
 • jakie są zadania dyrektora w zakresie działań antykorupcyjnych,
 • jak powinien wyglądać rejestr korzyści oraz polityka gościnności (wzory dokumentów,
 • jak przeprowadzić analizę ryzyka korupcji (gotowy wzór).

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Formalno-prawne aspekty kontroli zarządczej. 
 • Wykaz dokumentów wymaganych w systemie kontroli zarządczej w placówce oświatowej.
 • Aktualizacja systemu kontroli zarządczej.
 • Strategia zarządzania ryzykiem i sposoby szacowania ryzyka oraz jego skutków.
 • Ćwiczenia w zakresie szacowania istotności ryzyka, sporządzania mapy ryzyka.
 • Mechanizmy kontroli zarządczej – wzory dokumentów.
 • Dokumentowanie procesu samooceny.
 • Arkusze Samooceny – przykład dokumentu,
 • Oświadczenie o stanie KZ,
 • Działania antykorupcyjne – niezbędna dokumentacja (gotowe wzory),
 • Analiza ryzyka korupcji.

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 14:30

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY SZKOLENIOWE W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE PROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, audytu, nadużyć, doktorant SGH 
w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

 

Dominik Circle 

400,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo