Specjaliści w szkole - pedagog, psycholog, nauczyciel współorganizujący kształcenie, ich rola, obowiązki i zadania | 24-02-2022
Tematyka: Pomoc pp, Prawo, Wychowanie i opieka   

W placówkach oświatowych zatrudniani są specjaliści, którzy wykonują szereg odpowiedzialnych i ważnych zadań ze sfery wychowawczej, opiekuńczej, pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz dydaktycznej. Specjaliści zajmują się w szkole profilaktyką, często realizują rekomendowane programy, współpracują z instytucjami, a przede wszystkim prowadzą badania diagnostyczne uczniów, koordynują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizują zajęcia specjalistyczne i dokumentują prowadzone przez siebie działania w sposób określony przepisami. Proponowane szkolenie zapewni uczestnikom uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez specjalistów pytanie: Jak te zadania w sposób efektywny planować i realizować? W trakcie szkolenia uczestnicy poznają m.in. realia pracy pedagogów szkolnych, psychologów, nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, nauczycieli realizujących zajęcia rewalidacyjne, ponadto przedstawione zostaną przykłady rozwiązań różnych sytuacji problemowych oraz dobrych praktyk z zakresu działań szkolnych specjalistów.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać aktualne przepisy prawa oświatowego związane z funkcjonowaniem specjalistów w przedszkolu, szkole, placówce oświatowej,
 • zaplanować zgodnie z przepisami prawa swoją pracę adekwatnie do specyfiki placówki, w której jest zatrudniony, 
 • poznać sposoby realizacji różnorodnych zadań, wynikających szczególnie z obszaru pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zmiennej organizacji pracy szkoły w czasie pandemii.
 • dowiedzieć się jak prawidłowo dokumentować swoje zadania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Szkolni specjaliści – podstawy prawne funkcjonowania w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych.
 • Wymogi formalne – kwalifikacje, wymiar czasu pracy oraz zakres obowiązków.
 • Rola obserwacji pedagogicznej w pracy specjalistów.
 • Współpraca szkolnych specjalistów z nauczycielami, dyrektorem, rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
 • Rola specjalistów w pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Dokumentowanie pracy specjalistów w placówce.
 • Nadzór pedagogiczny nad pracą specjalistów. 
 • Rola pedagoga w kontaktach z rodzicami.
 • Studium przypadków.

 

Czas trwania: 9:30 - 13:00

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 

 Bozena Circle 2

 

275,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo