Sygnalista w oświacie – jak wdrożyć i prawidłowo realizować nowe regulacje? | 25-01-2022
Tematyka: Prawo   

Szanowni Państwo!

Pod koniec 2019 roku unijny prawodawca przyjął tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów, czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nakłada ona obowiązki w zakresie wdrażania kanałów zgłaszania nieprawidłowości, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, prowadzenia rejestrów zgłoszeń, a także ochrony sygnalistów. Polska, tak jak i pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, ma czas do 17 grudnia 2021 r. na wdrożenie tych postanowień. 

Nowe rozwiązania dotyczące tzw. sygnalistów dotyczą także oświaty. Już wkrótce zostanie zakończony proces legislacyjny ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznają Państwo obowiązki pracodawców i dowiedzą się także, na czym będzie polegała ochrona sygnalistów, jak wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty w oświacie oraz jak je właściwie realizować.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają komplet dokumentacji dotyczącej zgłaszania naruszeń – regulamin, rejestr, upoważnienia dla pracowników obsługujących system, inne niezbędne dokumenty.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • prawidłowo opracować regulamin zgłoszeń naruszeń,
 • dowiedzieć się jak prawidłowo utworzyć kanały zgłoszeń,
 • poprawnie prowadzić rejestr zgłoszeń,
 • poznać sposoby informowania sygnalisty o etapie, na jakim jest jego zgłoszenie,
 • ustanowić osoby lub podmiot odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń,
 • poznać inne czynność, jakie należy wykonać: przeszkolenie personelu, opracowanie materiałów informacyjnych dla pracowników, itp.
 • przeprowadzić postępowanie dowodowe.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Część I:
  • Podmioty zobowiązane do wdrożenia systemów zgłaszania nieprawidłowości
  • Kim jest sygnalista?
  • Co zgłasza sygnalista?
  • Kto jest chroniony?
  • Na czym polega ochrona sygnalisty?
  • Kary
 • Część II:
  • Nowe obowiązki nałożone na pracodawców.
  • Wdrożenie wymagań sygnalisty w szkole:
   • opracowanie odpowiednich dokumentów wewnętrznych:
   • tworzenie regulaminu zgłoszeń naruszeń,
   • tworzenie kanałów zgłoszeń,
   • prowadzenie rejestru zgłoszeń.
  • Ustanowienie osoby odpowiedzialnego za obsługę zgłoszeń.
  • Przeszkolenie personelu w zakresie wprowadzonych rozwiązań.
  • Opracowanie materiałów informacyjnych o sposobie funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń.
  • Realizacja nowych zadań.
  • Prowadzenie postępowania dowodowego.

 

CZAS TRWANIA: 10:00-13:30

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. MATERIAŁY SZKOLENIOWE WYSYŁAMY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

Dariusz Circle 

335,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo