Nadzór pedagogiczny w kontekście wprowadzonych zmian | 28-10-2021
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Podpisane przez MEiN zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym dotyczą nie tylko sposobu jego sprawowania przez Kuratorów, ale również, a nawet przede wszystkim, pracy Dyrektorów w tym zakresie.

Odejście od monitorowania i ewaluacji, znaczenie rozszerzenie zakresu kontroli, której celem jest ocena:

 1. stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 2. przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce,
 3. efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, 

czy też zmiana w samym kształcenie i zawartości protokołu kontrolnego, to zaledwie niektóre nowości, które stosować należy już od tego roku szkolnego.

Co więcej, przy wciąż bardzo szerokim zakresie nadzoru (od bezpieczeństwa, przez podstaw programową, aż po program wychowawczo-profilaktyczny), w czasach rosnącej odpowiedzialności Dyrektora za jego sprawowanie, kluczowym staje się również jego poprawne i rzetelne dokumentowane. Chociażby dotychczasowe, lżejsze formy nadzoru, przyjąć muszą dużo poważniejszą formę kontroli, a wszelkie wskazówki dla nauczycieli kształt formalnych zaleceń.

Ujęcie tych wszystkich zmian w swojej dotychczasowej praktyce prowadzenia nadzoru nie musi być wcale takie proste we wprowadzeniu i dokumentowaniu, dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie pt: "Nadzór pedagogiczny w kontekście wprowadzonych zmian” na którym pokażemy jak prawidłowo prowadzić nadzór po zmianach, jak właściwie prowadzić obserwacje zajęć, jak dokumentować prowadzone kontrole i jak będzie wyglądał nadzór zewnętrzny

Informacje przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią kompendium wiedzy z zakresu nadzoru pedagogicznego.

 

CELE SZKOLENIA:

 • Doskonalenie wiedzy dyrektorów szkół i placówek z zakresu sprawowanego przez nich nadzoru pedagogicznego.
 • Ukazanie roli zewnętrznego nadzoru pedagogicznego.
 • Zaoferowanie skutecznych narzędzi pomiaru.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zmiany dotyczące form sprawowania nadzoru pedagogicznego zarówno przez kuratora oświaty jaki i dyrektora szkoły w kontekście wymagań wobec szkół i placówek określonych przez MEiN.
 • Nowa definicja kontroli - czyli co to oznacza dla dyrektora i nauczycieli i jak powinna przebiegać kontrola w rozszerzonych zakresach wskazanych przez MEiN:
  • Przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktyczne, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej szkoły,
  • Przebiegu procesów kształcenia,
  • Efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.
 • Zakres i formy wspomagania nauczycieli po zmianie.
 • Doskonalenie umiejętności planowania i przeprowadzenia czynności nadzoru pedagogicznego służącego podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek (zawartość planu nadzoru po 1 września 2021 r.).
 • Obserwacja lekcji i innych zajęć jako jedna z bardziej wartościowych form wielowątkowej oceny jakości pracy nauczyciela – jak właściwie ją prowadzić;  
 • Kontrolna rola organu nadzoru pedagogicznego w świetle wprowadzonych zmian.
 • Arkusz kontroli po zmianach.
 • Nadzór pedagogiczny w terminach.

Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w:

 • wzory arkuszy kontroli;
 • wzory arkuszy obserwacjizajeć edukacyjnych i innych obszarów działalności szkoły;
 • listę kontrolną działań własnych dyrektora - "check lista";
 • procedurę przeprowadzania kontroli planowych i doraźnych w szkole/placówce.

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 16:00.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: 

Dominik Linowski  ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

Dominik Circle Bozena Circle 2

395,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo