Organizacja zajęć indywidualnych - nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia oraz nauczanie domowe | 4-10-2021
Tematyka: Prawo   

Szanowni Państwo!   

Ostatni rok szkolny, przepracowany głownie zdalnie, spowodował niemały zamęt, jeśli chodzi o organizację zajęć indywidualnych. Co więcej same przepisy dotyczące nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia oraz nauczania domowego mogą powodować trudności w interpretacji oraz problemy w rozumieniu tego, który uczeń i z jakiej formy pomocy może korzystać. 

Utrzymana możliwość pracy zdalnej, zmiany w wymaganej dokumentacji oraz rosnące zainteresowanie organów nadzoru to tylko niektóre z aspektów, które skłaniać powinny Dyrektora do potraktowania w tym roku szkolnym kwestii zajęć indywidualnych w sposób szczególny. 

Pamiętać warto również, że wszelkie postępowanie Dyrektora w tym zakresie odbywa się głównie według zasad postępowania administracyjnego, a poprawnie prowadzona dokumentacja (wnioski, decyzje, metryki itd.) jest nie tylko obowiązkiem, ale również bardzo często przedmiotem zainteresowania Rodziców.

Proponowane szkolenie w sposób czytelny i syntetyczny przedstawi Państwu zasady, podobieństwa i różnice w organizacji tych zróżnicowanych sposobów indywidualnego kształcenia uczniów, uporządkuje Państwa wiedzę i odpowie na wszelkie pytania w tym zakresie, a opracowana przez nas wzorcowa dokumentacja pozwoli nie popełniać błędów na żadnym etapie organizacji zajęć, od wydania decyzji aż po ich faktyczną realizację.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Na jakiej podstawie dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne, nauczanie indywidualne, zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia oraz nauczanie domowe? 
  • Jakie dokumenty musi przygotować dyrektor, a jakie rodzic/opiekun prawny?
  • Jak wygląda organizacja zajęć z uczniem?
  • Na jakiej podstawie i czy można odstąpić od niektórych treści programowych?
  • W jakich dziennikach dokumentować przebieg nauczania?
  • Jak powinien przebieg nadzór dyrektora nad realizacją zadań wynikających z organizacji indywidualnych zajęć?
  • Jakie błędy najczęściej popełniają dyrektorzy przy organizacji indywidualnych zajęć?

Ponadto uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni we wzory dokumentów (m.in.: wniosek rodziców o indywidualne nauczanie, wniosek o zezwolenie na edukację domową, wniosek o wydanie opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki, protokół z przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego i inne).

CZAS TRWANIA: 14:30 - 17:15.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej  do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 Bozena Circle 2

260,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo