BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ – obowiązki, dokumentacja, odpowiedzialność | 29-10-2021
Tematyka: Bezpieczeństwo   

Szanowni Państwo,

W nowym roku szkolnym wzrośnie odpowiedzialność Dyrektora za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom/wychowankom i nabierze wymiaru karnego. W związku z powyższym dołożyć należy szczególnej troski, aby realizacja zadań dyrektora w tym zakresie przebiegała wzorowo. 

Mowa oczywiście z jednej strony o niezbędnej dokumentacji regulującej kwestie bezpieczeństwa uczniów, z drugiej zaś, co ważniejsze, o skutecznym delegowaniu zadań i odpowiedzialności w tym zakresie pracownikom.

Wobec zwyczajowo przypisywanej Dyrektorowi odpowiedzialności za wszystko co w placówce złe, odpowiednio skonstruowane regulaminy i instrukcje dotyczące zapewniania bezpieczeństwa uczniom, a także skuteczne i udokumentowane delegowanie zadań w tym zakresie pracownikom, pozwolą w sytuacjach wrażliwych wskazać osoby faktycznie odpowiedzialne za ewentualne błędy. Dotyczy to zarówno standardowych form pracy szkoły (lekcje, przerwy, wycieczki, zawody itd.), ale również i przede wszystkim sytuacji wyjątkowych (nieobecność Dyrektora, pora nocna, brak Wicedyrektora itd.). 

Właściwe zrozumienie własnej roli i odpowiedzialności, umiejętne delegowanie zadań i wydawanie poleceń oraz poprawnie skonstruowana dokumentacja to gwarancja, że Dyrektor w sytuacjach krytycznych pełnił będzie zaledwie rolę świadka, a nie podejrzanego czy co gorsza oskarżonego.

 

W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie w formie webinarium, w czasie którego Dyrektor dowie się:

 • Jaki jest zakres odpowiedzialności Dyrektora i jak jej skutecznie unikać?
 • Jak poprawnie delegować i dokumentować odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów?
 • Jak skutecznie wydawać polecenia w tej kwestii i poprawnie je dokumentować?
 • Jak dokumentować i delegować ww. w trakcie nieobecności Dyrektora (narad, szkoleń, urlopu itp.)?
 • Jaką niezbędną dokumentację w kwestii bezpieczeństwa uczniów powinna posiadać jednostka oświatowa oraz Dyrektor (wzory dokumentów)?
 • Jak poprawie zareagować i udokumentować ewentualne naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa przez nauczycieli?

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Odpowiedzialność Dyrektora i nauczycieli (zakres, podstawy prawne),
 • Zasady i sposoby delegowania odpowiedzialności na pracowników (wzory poleceń),
 • Obowiązki Dyrekcji i nauczycieli w zależności od typu zajęć (lekcja, przerwa, wycieczka, zawody itd.),
 • Niezbędna dokumentacja w zakresie bezpieczeństwa uczniów (wzory regulaminów, upoważnień itp.),
 • Nadzór nad zapewnianiem bezpieczeństwa (wzory),
 • Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 14:00

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

Dominik Circle

 

 

 

 

345,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo