Innowacje pedagogiczne krok po kroku | 24-05-2021
Tematyka: Nauczanie   

Webinarium dedykowane jest nauczycielom.

Szanowni Państwo,

Nasza szkoła potrzebuje innowatorów – nauczycieli z pasją, którzy otwierają się na zmianę, poszukując nowych metod i form pracy z uczniami. Takie działania sprzyjają rozwijaniu u uczniów kompetencji przyszłości – kreatywności, krytycznego myślenia, współpracy czy umiejętności zarządzania sobą. Innowacje pedagogiczne, dając nauczycielowi możliwość modyfikacji programu, metod czy też organizacyjnych form nauczania, stanowią narzędzie nie do przecenienia we wdrażaniu zmiany w szkole.  Warto też odnotować, iż realizacja innowacji pedagogicznej jest wskazana jako jedno z zadań do wyboru w ramach wymagań na stopień nauczyciela dylomowanego.

Tym samym zapraszamy na szkolenie p.t.: Innowacje pedagogiczne krok po kroku.

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać podstawy prawne realizacji innowacji pedagogicznych w szkole,
 • zrozumieć pojęcie innowacji pedagogicznej,
 • rozróżnić różne rodzaje innowacji (metodyczna, programowa, organizacyjna, mieszana).
 • opracować koncepcję innowacji oraz dokumentowania jej przebiegu
 • dysponować ciekawymi inspiracjami – przykładami nowatorskich innowacji różnego typu zrealizowanych w szkołach
 • przygotować się do wdrożenia zmiany i poznania uwarunkowań, jakie towarzyszą temu procesowi.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Innowacja, czyli co? 
 • Aspekty prawne realizacji innowacji pedagogicznych
 • Rodzaje innowacji pedagogicznych
 • Innowacje pedagogiczne krok po kroku. Zasady:
  • opracowywania, 
  • wdrażania 
  • ewaluacji innowacji pedagogicznych w szkole
 • Przykłady nowatorskich innowacji różnego typu zrealizowanych w szkołach
 • Wdrażanie zmiany do praktyki szkolnej – jak to się robi?

 

CZAS TRWANIA: 16:00 - 19:30.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej), a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wersja elektroniczna). 

 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Magdalena Bogusławska - menedżer oświaty, doradca zawodowy, trener, nauczyciel. Główna Ekspertka Merytoryczna w projekcie Szkoła dla Innowatora realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W latach 2012-2016 pracowała we WSiP, gdzie m.in. pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, zajmując się na szeroką skalę doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wcześniej dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: zarządzania, wdrażania zmiany, kompetencjach kluczowych, zdalnego nauczania, wykorzystywania nowych technologii w procesie ucznia się-nauczania.

Magdalena Circle

119,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo