KRI w placówce oświatowej | 27-04-2021
Tematyka: Bezpieczeństwo, Prawo   

 

 • Wymagania i przepisy prawa
 • Audyt i analiza ryzyka
 • Niezbędna dokumentacja (wzory dokumentów

 

Szanowni Państwo!   

Wymagania w kwestii Krajowych Ram Interoperacyjności, czyli tzw. KRI dotarły do jednostek oświatowych i co najgorsze, w formie zapytań i kontroli z organów nadzorujących. Wprowadzony już w roku 2012 przepis (rozporządzenie o KRI) nakłada na wszystkie jednostki publiczne, w tym również placówki oświatowe, szereg obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. 

Oczekiwania wobec działań podejmowanych w jednostkach oświatowych są zdecydowanie szersze niż tylko te wynikające z RODO. Dotyczą one zarówno działań formalnych (dokumentacja, regulaminy, procedury), jak również analizy wymogów technicznych dotyczących systemów informatycznych oraz fizycznych środków bezpieczeństwa stosowanych w celu ochrony danych osobowych.

Dyrektor jako kierownik jednostki, obowiązany jest wprowadzić, monitorować a corocznie audytować cały zestaw mechanizmów kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa informacji. Co więcej, Istotnym elementem Audytu KRI ma być obowiązkowo analiza ryzyka, która stanowić powinna zaledwie jeden z elementów dokumentacji w sprawie KRI w placówce.

Widząc rosnące zainteresowanie KRI, a szczególnie audytem KRI, oraz znając złożoność tejże materii, serdecznie zapraszamy na 1-dniowe webinarium pt.: KRI w placówce oświatowej na którym omówimy wszystkie wyżej wymienione kwestie oraz wyposażymy Państwa w całą niezbędną dokumentację.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

  • poznać i zrozumieć istotę KRI oraz podstawy prawne,
  • zaplanować niezbędne działania w zakresie bezpieczeństwa informacji (wzory dokumentów, procedur, regulaminów),
  • prowadzić oraz dokumentować coroczny Audyt KRI,
  • przeprowadzić i udokumentować wymaganą przepisami analizę ryzyka,
  • uregulować funkcjonowanie KRI w swoich jednostkach (zarządzenie, dokumentacja).

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Co to są KRI?
  • Formalno-prawne aspekty KRI.
  • Konieczne działania w ramach KRI w placówce oświatowej.
  • Audyt KRI - gotowy arkusz.
  • Analiza ryzyka w ramach KRI.
  • Niezbędna dokumentacja (wzory dokumentów).

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 13:30.

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej i audytu, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

 Dominik Circle

 

350,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo