Vademecum oceny pracy nauczyciela | 05-03-2021
Tematyka: Kadry   

Dotyczy I modułu szkolenia
 
Uporządkowanie w ostatnich latach przepisów prawnych w zakresie oceny pracy nauczycieli oraz powrót w wielu jej obszarach (jednak nie we wszystkich) do rozwiązań już znanych z przeszłości nie spowodowało wcale, że proces ten stał się dla Dyrektorów prosty i przejrzysty. Nadal pojawia się wiele wątpliwości chociażby w kwestii zakresu oceny, regulaminu oceniania czy praw i obowiązków ocenianego. Inaczej oceniać należy przecież kończącego staż nauczyciela stażystę, inaczej nauczyciela dyplomowanego przed wręczeniem nagrody, jeszcze inaczej nauczyciela... przed konkursem dyrektorskim czy wreszcie samego Dyrektora.
 
Ocena pracy to nie tylko mnóstwo dokumentacji, ale również emocje, czasem zawiedzione oczekiwania, nerwy..., czyli odwołania, problemy z doręczeniem czy dochowaniem terminów. Z tym wszystkim też radzić musi sobie Dyrektor, będąc przy tym wyjątkowo skrupulatnym i rzetelnym.
 
Zapraszamy na dwu-modułowe szkolenie „Vademecum oceny pracy nauczyciela i dyrektora”, na którym przedstawimy i omówimy wszystkie aspekty procesu oceniania nauczycieli.
 
I część poświęcona będzie ocenie pracy nauczycieli we wszelkich możliwych wariantach (ocena dorobku, ocena pracy), II część natomiast dotyczyć będzie oceny pracy dyrektora.
 
Dla obu modułów przygotowaliśmy obszerne materiały szkoleniowe (190 stron - nauczyciel, 270 - dyrektor), zawierajace wszystkie omawiane treści, ale też gotowe wzory regulaminów oceny oraz wszelkich pism  niezbędnych do przygotowania w ramach jej prowadzenia.
 
I moduł - Ocena pracy nauczyciela
 • Fromalno-prawne aspekty oceny pracy.
 • Ocena dorobku zawodowego.
 • Ocena pracy.
 • Zakres oceny
 • Regulamin oceny
 • Prawa i obowiązki ocenianego i oceniającego (odwołanie, doręczenie, terminy itd.)
 • Wzory dokumentów w ramach oceniania nauczycieli (karty oceny, opinie, wezwania itp.)
 
II moduł - Ocena pracy dyrektora
 • Podstawy prawne.
 • Zakres oceny pracy dyrektora.
 • Sposób realizacji poszczególnych kryteriów oceny pracy Dyrektora na poziomie wyróżniającym.
 • Kryteria i wskaźniki oceny pracy Dyrektorów według poszczególnych Kuratoriów Oświaty
 • Ważność oceny pracy Dyrektora.
 • Prawa i obowiązki ocenianego Dyrektora.
 
Uczestnicy szkoleńia poznają:
 • Wszelkie podstawy prawne oceny pracy nauczycieli oraz/lub Dyrektora - I/II
 • Zalety, ale też zasady tworzenia i uchwalania regulaminu oceny pracy nauczycieli - I
 • Zasady poprawnego dokumentowania każdej niezbędnej czynności w ramach prowadzenia oceny pracy - I
 • Jak nie popełniać błędów podczas oceny pracy nauczycieli - I
 • Prawa i obowiązki ocenianego oraz oceniającego - I/II
 • Zakres oceny pracy dyrektorów - II
 • Szczegółowe kryteria i wskaźniki oceny pracy Dyrektorów w poszczególnych Kuratoriach Oświaty - II
 • Sposób realizacji poszczególnych kryteriów i wskaźników oceny na poziomie wyróżniającym - II.

 

 

CZAS TRWANIA: 9:00 - 12:00

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 Bozena Circle 2

225,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo