PPK a lista płac - ujęcie praktyczne | 08-04-2021
Tematyka: Kadry   

Szanowani Państwo,

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to nowy obowiązek, przed którym stoją szkoły i placówki oświatowe. Już z dniem 1 stycznia 2021 roku są Państwo Dyrektorzy stosować przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, a tym samym przygotować się do prawidłowej, rzetelnej obsługi PPK. Niestety brak klarownych przepisów, różne interpretacje i chaos w programach kadrowo-płacowych sprawia, że ten nowy obowiązek może okazać się ogromnym problemem dla pracodawcy. Aby pomóc Państwu w realizacji tych nowych zadań, zapraszamy na 4-godzinne profesjonalne szkolenie, w czasie którego rozwiniemy Państwa wiedzę i umiejętności w zakresie naliczania wpłat do PPK, które usprawnią proces zawierania umów, obsługi wniosków i naliczania wpłat. Ponadto w sposób niezwykle przystępny wyjaśnimy wątpliwości dotyczące obsługi PPK, a także odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu obsługi tegoż programu. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową w tych jednostkach, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu PPK, a które przygotowują się do procesu pierwszych naliczeń wpłat do PPK.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • prawidłowo interpretować przepisy prawa związane z naliczaniem wpłat do PPK
 • poszerzyć wiedzę z zakresu PPK, 
 • nabyć praktycznych umiejętności, które usprawnią proces zawierania umów, obsługi wniosków i naliczania wpłat,
 • uświadomić zagrożenia związane z obsługą PPK, 
 • zyskać pewność w wykonywaniu obowiązków związanych z PPK.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Uczestnictwo w PPK:
  • Zasady uczestnictwa w Pracowniczym Planie Kapitałowym.
  • Wiek osoby zatrudnionej a uczestnictwo w PPK – w jaki sposób prawidłowo weryfikować wiek uczestnika?
  • Jak prawidłowo ustalić długość okresu zatrudnienia uprawniającego do uczestnictwa w PPK?
  • Sposób ustalania okresu zatrudnienia uprawniającego do uczestnictwa w PPK w przypadku różnych form zatrudnienia.
 • Zawieranie umów o prowadzenie PPK w praktyce:
  • Ustalanie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
  • Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych w tzw. okresie przejściowym.
  • Ponowne zatrudnienie a uczestnictwo i naliczanie wpłat do PPK – czy należy zawrzeć nową umowę o prowadzenie dla pracownika?
  • Do kiedy należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym?
  • Termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK dla osoby, która wcześniej złożyła deklarację z rezygnacją z dokonywania wpłat do PPK.
 • Naliczanie wpłat do PPK w praktyce:
  • Ustalanie podstawy do naliczania wpłat do PPK.
  • Tzw. „trzydziestokrotność” a naliczanie wpłat do PPK.
  • Naliczanie wpłat do PPK po ustaniu zatrudnienia.
  • Naliczanie wpłat do PPK dla osób:
   • przebywających na zwolnieniach lekarskich,
   • korzystających z urlopów bezpłatnych.
  • Świadczenia niepieniężne a naliczanie wpłat do PPK – brak możliwości naliczania wpłaty pracownika.
  • Naliczanie wpłaty do PPK w przypadku:
   • złożenia wniosku o obniżenie wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK,
    • sposób ustalania kwoty wynagrodzenia uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK,
    • konsekwencje obniżenia wpłaty podstawowej w przypadku błędnego ustalenia wysokości wynagrodzenia uprawniającego do zmniejszenia wpłaty,
   • złożenia wniosku o naliczanie wpłaty dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK,
   • zmiany wysokości wpłaty dodatkowej,
   • rezygnacji z wpłaty dodatkowej.
   • przebywających na urlopach wychowawczych i pobierających zasiłki macierzyńskie,
 • Zaliczka na podatek dochodowy od wpłaty pracodawcy do PPK:
  • Wysokość zaliczki na podatek dochodowy od wpłat pracodawcy.
  • Moment powstania przychodu po stronie pracownika.
  • Termin dokonania wpłaty do instytucji finansowej a moment pobrania zaliczki – przykłady.
 • Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK:
  • Moment złożenia deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a obowiązek skorygowania naliczeń wpłat do PPK na listach płac.
  • Rezygnacja z dokonywania wpłat a 4 letnie okresy wznowienia naliczeń.
  • Złożenie deklaracji z rezygnacją z dokonywania wpłat a ponowne zatrudnienie.
  • Korekty naliczenia wpłat do PPK z tytułu złożenia przez pracownika rezygnacji z dokonywania wpłat.
 • Dyspozycje dotyczące naliczania wpłat do PPK składane przez pracownika po ustaniu zatrudnienia.
 • Raportowanie wpłat do PPK na ZUS RCA.
 • Naliczanie wpłat do PPK w przypadku śmierci pracownika.
 • RODO a przekazywanie danych osobowych do instytucji finansowej.
 • Archiwizacja dokumentacji związanej z PPK.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie przygotowania wniosków o transfer.
 • Zmiana instytucji finansowej do prowadzenia PPK.
 • Dokonywanie zmian w umowie o zarządzanie PPK.
 • Konsekwencje dla pracodawcy z tytułu:
   • zbyt późnego zawarcia umowy o prowadzenie dla uczestnika PPK,
   • błędnego ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych,
   • dokonania wpłaty do instytucji finansowej po terminie.
  • Czy pracodawca może zapłacić do instytucji zaległe wpłaty i potrącić je z wynagrodzenia pracownika?

 

CZAS TRWANIA: 15:00 - 19:30

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz film szkoleniowy dla pracowników zatrudnionych w placówce. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Katarzyna Sobieszczańska – ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnią praktyką. Doświadczony i ceniony wykładowca.*

* Przedstawiamy kilka opinii na temat szkoleń prowadzonych przez p. Katarzynę, a dotyczących PPK:

 • Super szkolenie! Pani Katarzyna wykazała się ogromną wiedzą i bardzo przystępnie wszystko wyjaśniła. Gratulacje!
 • Bardzo przydatne szkolenie. Pani prowadząca wyjaśniło wszystko klarownie. Język przystępny. Wiele cennych informacji. Dziękuję
 • dziękuję serdecznie, szkolenienie super!
 • merytoryczne - bardzo!
 • Bardzo dziękuję za szkolenie, wiem, że nikt nie prosi o ocenę, ale powiem: bardzo wysoka wartośc merytoryczna, rzeczowe odpwiedzi na pytania. Dziekuję!
 • Też mam takie zdanie  bardzo wartościowe i merytoryczne szkolenie, dziekuję
 • Dziękuję bardzo. Szkolenie SUPER.

315,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


Webinaria



ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo