Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach oświatowych | 09-12-2020 od 11:30
Tematyka: Kadry   

Szanowani Państwo,

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych to nowy obowiązek, przed którym stoją szkoły i placówki oświatowe. Przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych są zobligowane stosować już od 1 stycznia 2021 r., a przewidują one wiele nowych zadań, którym musi sprostać pracodawca - od zawarcia umów od zarządzanie PPK, przez zdania informacyjne wobec pracowników, po administrowanie. 

Tym samym serdecznie zapraszamy na 4-godzinne kompleksowe szkolenie w formie webinarium na temat PPK, w czasie którego przedstawimy i szczegółowo omówimy wszystkie elementy dotyczące funkcjonowania PPK, pokażemy jak wdrożyć PPK w szkole i placówce oświatowej oraz jakie obowiązki ciążą na dyrektorze szkoły już po ich wprowadzeniu w jednostce, wskażemy zagrożenia związane z wprowadzaniem planów i odpowiemy na pojawiające się pytania dotyczące PPK. 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także osoby odpowiedzialne za obsługę kadrowo-płacową w tych jednostkach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają bezpłatny film szkoleniowy dot. PPK dedykowany pracownikom.

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • wykształcić praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów o PPK, 
 • poznać zasady funkcjonowania PPK w szkole i placówce oświatowej, 
 • bezpiecznie wdrożyć PPK w jednostce, 
 • zyskać pewność w wykonywaniu obowiązków związanych z PPK, 
 • poznać korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem PPK. 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Pracownicze Plany Kapitałowe – nowa forma „oskładkowania” wynagrodzenia:
  • Pracownicze Plany Kapitałowe a obecny system emerytalny.
  • PPK a prawo zamówień publicznych.
  • Uczestnicy PPK.
  • Terminy w PPK.
  • Gromadzenie środków w PPK.
 • Zasady uczestnictwa w PPK przez osoby zatrudnione.
 • Wysokość wpłat odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania.
 • Wdrożenie PPK.
  • Główne etapy wdrożenia PPK.
  • Sposób i zasady wyboru instytucji finansowej do prowadzenia PPK – rola związkówzawodowych i reprezentacji pracowników.Czym kierować się przy wyborze instytucji finansowej do prowadzenia PPK?
  • Zawarcie umowy o zarządzanie PPK (między pracodawcą a instytucją finansową):
   • warunki zawarcia umowy i treść umowy o zarządzanie,
   • koszty obsługi PPK pobierane przez instytucje finansowe,
   • w jakim terminie i w jakiej formie należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?. Kto może zawrzeć umowę o zarządzanie w imieniu pracodawcy?
   • czy pracodawca w przyszłości będzie mógł zmienić instytucję zarządzającą PPK?
   • wprowadzanie zmian do umowy o zarządzanie.
  • Zawarcie umowy o prowadzenie PPK:
   • charakter umowy o prowadzenie PPK,
   • terminy na zawarcie umów o prowadzenie PPK dla pracowników.,
   • przygotowanie listy uczestników PPK niezbędnej do zawarcia umowy o prowadzenie PPK.
  • Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników w zakresie PPK na etapie wdrożenia programu PPK.
  • Oprogramowanie niezbędne do obsługi PPK - dostosowanie programu płacowego do obsługi PPK.
  • Osoby odpowiedzialne za obsługę PPK i kontakt z instytucją finansową prowadzącą PPK.
 • Obsługa administracyjna PPK:
  • Aktualizacja listy uczestników PPK i termin przekazywania danych do instytucji finansowej – zawieranie nowych umów o prowadzenie PPK.
  • Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników w zakresie PPK w trakcie funkcjonowania programu.
  • Naliczanie i odprowadzanie wpłat do instytucji finansowej.
  • Obsługa wniosków pracowników (zatrudnionych) w zakresie członkostwa w PPK i pobierania wpłat.
 • Bieżąca współpraca między pracodawcą a instytucją finansową w zakresie prowadzenia PPK – obowiązki pracodawcy wobec instytucji finansowej.
 • Prawa i obowiązki uczestnika Pracowniczego Planu Kapitałowego.
 • Dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK
 • Instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli w zakresie prowadzenia PPK.
 • Sankcje grożące pracodawcom w przypadku niewywiązywania się z obowiązków w zakresie PPK. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowościami w PPK.

CZAS TRWANIA: 11:30 - 16:00 + czas na pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz film szkoleniowy dla pracowników zatrudnionych w placówce. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Katarzyna Sobieszczańska – ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik. Specjalista ds. kadr i płac z ponad 17-letnią praktyką. Doświadczony wykładowca.

305,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo