Sztuka efektywnego nauczania

 

 

Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:  

  1. Wymagania MEN dla organizacji procesu dydaktycznego
  2. Między testomanią a praktycznymi umiejętnościami, czyli jak rozumieć efektywność w nauczaniu?
  3. Przegląd współczesnych teorii i trendów w edukacji powiązanych z kwestią efektywności w procesie uczenia się – nauczania (kognitywizm, konektywizm, neurodydaktyka, teoria inteligencji wielorakich, badania Hattiego itp.)
  4. Kompetencje kluczowe a praktyka szkolna
  5. Rola nauczyciela w procesie uczenia się – nauczania
  6. Metody i formy pracy dydaktycznej sprzyjającemotywacji i aktywności uczniów
 

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo