Projekt edukacyjny – spowszedniały czy nieznany?

   Szkolenie ma na celu odświeżenie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat zasad realizacji projektów edukacyjnych, a także poszerzenie ich praktycznych umiejętności związanych z organizacją pracy tą metodą. Podczas zajęć omawiane są m.in. etapy pracy projektowej, zadania nauczyciela realizującego projekty z uczniami, sposoby oceniania działań projektowych oraz różnice w realizacji projektów interdyscyplinarnych i projektów przedmiotowych. Ważnym efektem szkolenia jest zwiększenie motywacji i gotowości uczestników do szerokiego wykorzystywania tej metody w codziennej praktyce szkolnej.  

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo