Przygotowanie RP do ewaluacji zewnętrznej

  Szkolenie dedykowane nauczycielom w placówkach, które przygotowują się do procesu ewaluacji zewnętrznej. W zależności od zakresu planowanego badania, w trakcie szkolenia omówione zostaną szczegółowo wszystkie badane wymagania. Posługując się narzędziami badawczymi oraz analizując wspólnie z nauczycielami każde z nich, zastanowimy się wspólnie, jakie narzędzia, dokumenty i odpowiedzi przygotować, aby ewaluacja zewnętrzna w placówce zakończyła się najwyższa ocena.  

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo