Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej

   Szkolenie zapoznaje uczestników z koncepcją rozwijania kompetencji kluczowych już od początku nauki szkolnej w kontekście idei Long Life Learning (LLL – uczenia się przez całe życie). Omawiane są kolejno wszystkie kluczowe kompetencje, zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Szczególna uwaga poświęcona jest problematyce zapewnienia podmiotowości ucznia w procesie uczenia się – nauczania, praktycznemu wykorzystywaniu umiejętności kształtowanych w szkole oraz integrowaniu nowej wiedzy i umiejętności z tymi, które uczniowie nabyli już wcześniej.  

 

 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo