UDL w praktyce szkolnej: dostosowywanie nauczania do różnorodności uczniów i uczennic

Cele:

 

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie nauczycielom i nauczycielkom wiedzy na temat UDL oraz narzędzi i strategii projektowania lekcji, które uwzględniają zróżnicowane potrzeby i style uczenia się uczniów.  Uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę na temat uniwersalnego projektowania w nauczaniu oraz praktyczne umiejętności w dostosowywaniu treści, metodyki czy oceniania do indywidualnych potrzeb uczniów i uczennic. Podczas szkolenia omówione będą sposoby udzielania informacji zwrotnej, co umożliwi nauczycielom i nauczycielkom, lepsze monitorowanie postępów uczniów i uczennic. 

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo