Efektywna praca domowa: jak przygotować zadania wspierające rozwój uczniów i uczennic?

Cele:

 

Opis szkolenia:

Podczas szkolenia nauczyciele i nauczycielki skupią się na projektowaniu i ocenianiu pracy domowej, która wspiera proces nauczania i uczenia się. Zostaną omówione sposoby udzielania informacji zwrotnej, co umożliwi nauczycielom i nauczycielkom lepsze monitorowanie postępów uczniów i uczennic. Nauczyciele i nauczycielki dowiedzą się, jak zachęcić uczniów i uczennice 
do samodzielnego uczenia się i odpowiedzialności za własną naukę dzięki zróżnicowanym 
i ciekawym zadaniom domowym. 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo