Różnorodność jako siła: tworzenie inkluzywnego (włączającego) środowiska edukacyjnego

Cele:

Opis szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli  i nauczycielek w umiejętności niezbędne do efektywnego nauczania w klasie zróżnicowanej. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak dostosowywać programy nauczania i metody nauczania do różnicy potrzeb uczniów i uczennic, jak tworzyć włączające środowisko edukacyjne. Szkolenie obejmuje metody i strategie pracy 
z uczniami i uczennicami ze SPE oraz adaptacji materiałów edukacyjnych. Ważnym elementem szkolenia będzie refleksja nad ocenianiem w klasie zróżnicowanej. Dzięki zdobytym kompetencjom, nauczyciele będą mogli skutecznie wspierać swoich uczniów, tworząc środowisko sprzyjające rozwojowi każdego z nich.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo