Jak rozwijać umiejętność współpracy u uczniów?

Cele:

Opis: 

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli i nauczycielek w umiejętności niezbędne do rozwijania kompetencji współpracy wśród uczniów i uczennic. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak tworzyć środowisko edukacyjne, które będzie sprzyjało pracy zespołowej. Szkolenie obejmuje techniki komunikacji, rozwiązywania konfliktów i efektywnej współpracy. Dzięki zdobytym wiedzy i umiejętnościom nauczyciele i nauczycielki będą skutecznie wspierać uczniów i uczennice w rozwijaniu kompetencji współpracy. 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo