Standardy ochrony małoletnich dla pracowników szkół, przedszkoli, placówek

Szkolenie przeznaczonego dla całego grona pracowników jednostek oświatowych nie tylko nauczycieli, ale również pracowników niepedagogicznych. Nie tylko nauczyciel może zaobserwować objawy krzywdzenia małoletniego i poinformować konkretne osoby w przedszkolu, aby bardziej wnikliwie przyjrzały się konkretnemu dziecku pod katem krzywdzenia.

Chodzi o uświadomienie pracownikom ich roli i zadań w Polityce/ Zasada/ Procedurach ochrony małoletnich w przedszkolu w związku z obowiązek stosowania standardów ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych od 15 lutego 2024 r.

Docelowo: personel jednostek – od pracowników niepedagogicznych (woźne, intendenci, pomoc nauczyciela itd.) przez wychowawców grup, specjalistów, pozostałych nauczycieli, również dyrektorów, wicedyrektorów; ponadto osoby odpowiedzialne za zawiadamianie policji, prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka, osoby odpowiedzialni za zawiadomienie sądu opiekuńczego, pomocy społecznej o zagrożeniu dobra dziecka, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”

Każda jednostka będzie musiała wykazać, że wdrożyła standardy ochrony. Jednym ze wskaźników (oprócz kwestii papierologicznej związanej z przyjmowaniem dokumentów (polityk, procedur postępowania, zarządzeń dotyczących wskazywania osób odpowiedzialnych) może być liczba pracowników przeszkolonych. Pracownik przeszkolony to świadomy pracownik. Wie, jak postępować, kogo zawiadomić, w sytuacji gdy podejrzewa że dziecko jest krzywdzone, jak reagować.

 

Cel szkolenia:

Wyposażenie pracowników w:

Program szkolenia:

 

Materiały dydaktyczne:

Materiał elektroniczny „Standardy ochrony małoletnich. PORADNIK dla pracowników” (ok. 50 stron)

 

Prowadzący:

Dariusz Skrzyński  prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, były redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo