Ruch kadrowy 2020, czyli jak zwalniać i jak zatrudniać, NOWOŚCI

 

 • PRAWIDŁOWE DOKONYWANIE ZMIAN KADROWYCH w placówkach oświatowych – zwolnienie, przeniesienie, uzupełnienie etatu, stan nieczynny, w tym wzory wszystkich pism kadrowych.
 • WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI – wzory pism.
 • SZCZEGÓLNA OCHRONA PRACOWNICZA– zakres, zasady szczególnej ochrony.
 • ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW OŚWIATY– oświadczenia i zaświadczenia wymagane od kandydatów do pracy oraz co powinno znajdować się w aktach osobowych, w tym wzory pism.
 • Wypełnianie świadectwa pracy i informacji o warunkach zatrudnienia– wzory uzupełnionych dokumentów.

 

Szanowni Państwo!   

 

Przygotowania do nowego roku szkolnego Dyrektor szkoły zaczyna już wiosną budując arkusz organizacji, który daje mu oręż do podejmowania konkretnych, często niepopularnych, decyzji kadrowych. Warto przygotować się do nich przez pryzmat najnowszego orzecznictwa sądowego w sprawach kadrowych. Ruch kadrowy to nie tylko obowiązki związane z wypowiadaniem umów, czy stosowaniem alternatywnych form rozwiązań kadrowych (np. przeniesienie, uzupełnienie pensum), ale również czas nawiązywania, czy przedłużania dotychczasowych stosunków pracy, weryfikacji w rejestrach, odbierania oświadczeń dotyczących RODO, obowiązków zwianych z informowaniem o warunkach zatrudnienia nowych pracowników. Przed nadchodzącym ruchem kadrowym zapraszamy Państwa na 1-dniowe szkolenie, w trakcie którego omówimy wszelkie kwestie kadrowe, z którymi w najbliższych miesiącach Dyrektor będzie miał do czynienia, a także zapewnimy zestaw niezbędnych dokumentów, które umożliwią Dyrektorowi rzetelne wywiązywanie się z obowiązków.

 

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • prawidłowo stosować przepisy KN i KP dotyczące zwalniania i nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, 

 • podejmować poszczególne kroki kadrowe tak, aby były skuteczne i zgodne z prawem, 

 • poprawnie współpracować ze związkami zawodowymi,

 • właściwie przygotować wymagane pisma kierowane do pracownika, związków zawodowych,

 • zminimalizować ryzyko sporu w sądzie pracy, a w razie potrzeby przygotować niezbędną argumentację dla sądu,

 • poznać prawa nauczycieli w trakcie ruchu kadrowego i prawidłowo je realizować,

 • prawidłowo naliczyć i wypłacić odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent urlopowy,

 • bezbłędnie wypełnić świadectwo pracy,

 • skutecznie i zgodnie z prawem przeprowadzić weryfikację niekaralności nauczyciela,

 • poznać obowiązki dyrektora po zatrudnieniu pracownika.

Program szkolenia: 
 • Typowanie nauczyciela do wypowiedzenia – kryteria, orzecznictwo SN, argumentacja do sądu.

 • Rozwiązywanie umów z nauczycielami – stosowanie art. 20, ar. 22, art. 23, art. 27 KN, porozumienie zmieniające. Tematyka ta zostanie omówiona na przykładach różnych form zatrudnienia nauczycieli. 

 • Współpraca ze związkami zawodowymi – reprezentatywność, ilość osób objętych ochroną, konsultacje.

 • Alternatywne rozwiązania kadrowe – stan nieczynny, ograniczenie, przeniesienie, uzupełnienie pensum.

 • Rozwiązanie umów z pracownika niepedagogicznymi.

 • Rodzaje ochrony przed zwolnieniem – wiek emerytalny, ciąża, urlop macierzyński, ochrona związkowa, itp.

 • Zmiana warunków pracy i płacy pracowników (tzw. wypowiedzenie zmieniające).

 • Konsekwencje finansowe rozwiązania umowy – odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent urlopowy.

 • Wypełnianie świadectwa pracy - wzory uzupełnionych dokumentów.

 • Zatrudnianie pracowników oświaty - formy zatrudniania pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, umowa nauczyciela i pracownika na czas określony, weryfikacja niekaralności, obowiązki dyrektora po zatrudnieniu.

 • Opracowanie informacji o warunkach zatrudnienia – różne możliwości, wzory dokumentów.

 • Wzory pism, wzory oświadczeń pracodawcy. Studium przypadków. Konsultacje indywidualne.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 170 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

 

  

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo