Kadry w oświacie - ujęcie praktyczne

 • Kadry w oświacie – ujęcie praktyczne
  • płace
  • czas pracy
  • urlopy 
  • ZFŚS

 

Szanowni Państwo!   

Sprawy kadrowe w placówce oświatowej to obszar, w którym bardzo łatwo o błąd. Niestety każdy z nich, w tym również nieświadomy, uznawany jest za łamanie praw pracowniczych. Dodatkowo, poruszanie się w gąszczu zmieniających się przepisów, mocno utrudnia pracę pracowników kadrowo-płacowych oraz Dyrektora w tym obszarze. Warto zatem poznać zarówno najnowsze przepisy, jak również najczęstsze i najciekawsze problemy i ich rozwiązania w takich obszarach jak: płace, urlopy, czas pracy i wiele innych.

Zapraszamy Dyrektorów oraz pracowników kadrowo-płacowych na 1-dniowe szkolenie, w czasie którego zaktualizujemy Państwa wiedzę na temat spraw kadrowych w oświacie, a przede wszystkim pokażemy jak stosować ją w praktyce. Największe trudności sprawia bowiem nie tyle zrozumienie konkretnych zapisów, co praktyczne ich zastosowanie w konkretnych sytuacjach. Dlatego szkolenie oprócz wyjaśnienia podstawowych zasad skoncentrujemy się na praktycznej analizie konkretnych przykładów i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • Usystematyzować wiedzę dotyczącą spraw kadrowych

 • Poznać ostatnie zmiany prawa i planowane nowelizacje w zakresie spraw kadrowych i płacowych 

 • Uzyskać odpowiedzi na pojawiające się pytania w zakresie spraw kadrowych i płacowych – w tym związanych z RODO (także po szkoleniu – dedykowany adres e-mail na pytania do Eksperta)

 • Stworzyć i zaktualizować dokumentację – każdy uczestnik otrzyma pakiet ponad 100 wzorów edytowalnych dokumentów

Program szkolenia: 
 • Płace w oświacie – zasady i najczęstsze problemy, wątpliwości, w tym m.in.: zmiany w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli w 2020 roku, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dodatek za wysługę lat w kilku miejscach pracy, zasady przyznawania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy, nagroda jubileuszowa dla nauczyciela, trzynastki – rozwiązania najtrudniejszych problemów, zasady dokonywania potrąceń z pensji, dodatek wiejski

 • Czas pracy nauczycieli – zasady i najczęstsze problemy, wątpliwości, w tym m. in.: normy czasu pracy z Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy, pojęcie czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, pensum nauczycieli, powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych, zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum, praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe , ewidencjonowanie czasu pracy, praca w czasie wycieczek szkolnych, rekompensata za pracę w dni wolne od pracy i święta, realizacja zajęć w porze nocnej, praca w godzinach nadliczbowych (nie ponadwymiarowych) – kiedy dochodzi do takich sytuacji, zatrudnienie nauczyciela w czasie ferii szkolnych, problemy praktyczne dotyczące strajku, obniżenie czasu pracy w związku z przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności

 • Urlopy pracownicze: urlop wypoczynkowy, zdrowotny, uprawnienia rodzicielskie nauczycieli, inne urlopy

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: rodzaje świadczeń, kryterium socjalne, jak unikać błędów, ZFŚS a kwestie podatkowe

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 180 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo