Inspektor Ochrony Danych w placówce oświatowej – rola, zadania, dokumentacja

 • Inspektor Ochrony Danych w placówce oświatowej – rola, zadania, dokumentacja
 • Kontrola monitoringu – jak się przygotować?
 • Kontrola RODO – krok po kroku

 

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry kierowniczej i inspektorów ochrony danych (szczególnie do nauczycieli i pracowników niepedagogicznym, którzy zostali wyznaczeni na IODO).

 

Szanowni Państwo!

Powoli opadają emocje związane z rozpoczęciem stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wątpliwości dotyczące nowych przepisów udało się rozstrzygnąć. Kluczową rolę tym zakresie w każdej placówce oświatowej pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD), który powinien skutecznie i efektywnie wspomagać Dyrektora w tym zakresie, jednocześnie dbając o świadomość pracowników placówki odnośnie prawidłowego przetwarzania danych osobowych. A szczególny typ jednostki, jakim jest szkoła, placówka oświatowa, szeroki zakres przetwarzanych danych oraz bardzo zróżnicowane formy przetwarzania (od dokumentów papierowych np. dziennik, aż do danych gromadzonych elektronicznie np. monitoring) nakazują dołożenie olbrzymiej staranności w kwestii przetwarzania danych.

Dodatkowo, w roku 2019 szczególną uwagę przyłożyć należy do rozwiązań dotyczących monitoringu, który stanowi jeden z obszarów kontroli w ogłoszonym w styczniu planie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Na szkoleniu przedstawimy, jak przygotować się do kontroli monitoringu, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać podczas samej kontroli.

W związku z powyższym pragniemy zaprosić Inspektorów Ochrony Danych na 1-dniowe szkolenie pt. „Inspektor Ochrony Danych w placówce oświatowej – rola, zadania, dokumentacja”.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poznać odpowiedzi na trudne pytania dotyczące praktycznego stosowania RODO w jednostkach oświatowych,
 • poznać obligatoryjne i fakultatywne zadania na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych i sposoby ich wykonywania,
 • sporządzić dokumentację potwierdzającą realizowanie zadań IOD,
  poprawnie określić cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu,
 • przygotować się do kontroli UODO.
Program szkolenia: 
 • Praktyczne aspekty przetwarzania danych w placówce oświatowej – od obowiązku informacyjnego do ZFŚS.
 • Zakres zadań Inspektora Ochrony Danych.
 • Sposób wykonywania i dokumentowania zadań przez IOD – gotowe wzory dokumentów!!!
 • Kontrola monitoringu w szkole – zadania, obowiązki, uprawnienia.
 • Kontrola RODO krok po kroku – jak się przygotować?

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 140 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo