Wdrażanie TIK w szkole

WDRAŻANIE TIK W SZKOLE - od projektu do monitoringu 

 

Szanowni  Państwo!

Kompetencje informatyczne to jedna z kompetencji kluczowych, niezbędnych do skutecznego funkcjonowania w dzisiejszym społeczeństwie informacyjnym. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego zobowiązuje szkoły do szerokiego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) jako narzędzia codziennej pracy dydaktycznej już od pierwszego etapu edukacyjnego.  Wdrożenie TIK to zadanie i obowiązek dyrektora, a przy tym ważny element strategii zarządzania szkołą.

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia.

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • zaprojektować proces wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do codziennej praktyki szkolnej,
 • opracować program rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli pracujących w szkole,
 • zapoznać się z zasobami edukacyjnymi dostępnymi online i innymi narzędziami wykorzystywanymi w dydaktyce przedmiotowej,
 • monitorować skuteczność procesu wdrażania TIK w szkole.
Program szkolenia: 
 • TIK jako narzędzie aktywizacji i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.

 • Cztery filary cyfrowej szkoły:

  • infrastruktura,

  • sprzęt,

  • kompetencje nauczycieli,

  • zasoby.

 • Model SAMR – czyli etapy wdrażania technologii w szkole.

 • Przykładowe zasoby, programy i aplikacje wykorzystywane w dydaktyce przedmiotowej.

 • Szkoła w chmurze, czyli gdzie?

 • TIK a aranżacja przestrzeni szkolnej.

 • Jak zadbać o bezpieczeństwo uczniów w sieci?

 • Monitorowanie wdrożenia oraz ewaluacja efektów wykorzystywania narzędzi TIK.

 

Informacje dodatkowe: 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 150 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Magdalena Bogusławska - Menedżerka oświaty, edukatorka, członkini grupy Superbelfrzy RP. Pracowała jako Prezes Zarządu Fundacji Primus, ekspertka projektów edukacyjnych Kulczyk Foundation, dyrektor Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych – ORKE WSiP, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz jako wicedyrektor Społecznego Gimnazjum nr 20 Zespołu Szkół Bednarska w Warszawie. Obszarami jej zainteresowań są nowoczesne technologie w procesie uczenia się - nauczania, problematyka motywacji i kształtowania uczniowskiej aktywności, wdrażanie zmiany, zagadnienia przywództwa, doradztwo edukacyjno-zawodowe, dwujęzyczność oraz edukacja wielokulturowa. 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo