Ocena pracy nauczyciela

 • REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA – standardy jakości pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i wskaźniki ich osiągania, wzór dokumentu. 
 • KARTA NAUCZYCIELA 2018 – zmiany i ich praktyczne stosowanie,  w  tym: zmiany w awansie zawodowym, zasadach udzielania urlopów zdrowotnych, wypoczynkowych dla nauczycieli, zmiany  w uprawnieniach rodzicielskich, w zasadach wynagradzania, zatrudniania i zwalniania nauczycieli, etc.

 

Szanowni Państwo!

Zmiany w KN, wskazane w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w większości wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Do najważniejszych z nich należą: zmiany zasad oceniania pracy nauczycieli, zmiany w awansie zawodowym, w zasadach udzielania urlopu zdrowotnego, wypoczynkowego, korzystania z uprawnień rodzicielskich, dodatków socjalnych, w zasadach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i inne.  Jednym z głównych zadań dyrektora będzie opracowanie Regulaminu oceniania nauczycieli, w którym należy wskazać standardy jakości pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu oraz wskaźników ich spełniania. Wymagania wobec nauczycieli zawarte w Regulaminie oceniania będą stanowiły podstawę do cyklicznego oceniania pracy nauczycieli. Ocena pracy nauczycieli będzie decydowała o wysokości wynagrodzenia i czasie trwania awansu. 

Aby poprawnie stosować nowe przepisy KN oraz przygotować kompletny Regulamin oceniania pracy nauczycieli  zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie, na którym kompleksowo przedstawimy w/w zagadnienia wraz z propozycją gotowego regulaminu i procedury dokonywania oceny pracy.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poznać zmiany w Karcie Nauczyciela obowiązujące po 1 stycznia 2018 r.,
 • poprawnie stosować nowe regulacje w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli,
 • przygotować nauczycieli do konsultacji projektu dokonywania oceny pracy,
 • wypracować kryteria oceniania pracy nauczycieli i wskaźniki ich osiągania,
 • wdrożyć procedurę oceniania pracy nauczycieli zgodnie z przepisami,
 • obiektywnie dokonywać oceny pracy pracowników pedagogicznych.
Program szkolenia: 
 • Zmiany w KN  – omówienie i interpretacja. Harmonogram wprowadzania zmian.
 • Nowe regulacje prawne dokonywania oceny pracy nauczycieli.
 • Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela – wzorcowe opracowanie. 
 • Obowiązki i zadania nauczycieli podlegające ocenie, a wynikające z przepisów prawa oświatowego, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązku realizacji statutowych zadań (bhp, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, praca wychowawcza i opiekuńcza, etc) –  zestawienie.
 • Regulamin oceniania – zasady opracowania, szczegółowe wymagania – opracowanie.
 • Wzory pism w procesie oceniania.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 175 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK Białystok z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo