Zamówienia publiczne w praktyce

 • Prawo Zamówień Publicznych w praktyce.
 • Zasady poprawnego przygotowania, prowadzenia oraz rozstrzygania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Interpretacja ostatnich nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych.

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor placówki oświatowej, zgodnie z ustawą o naruszeniu dyscypliny budżetowej oraz ustawą o finansach publicznych odpowiada jednoosobowo za prawidłowość wydatkowania środków publicznych. To wydatkowanie w większości przypadków związane jest z  dokonywaniem zamówień towarów i usług, do których ma zastosowanie prawo zamówień publicznych. By ustawowy obowiązek realizować bez obaw o popełnienie błędów zapraszamy na 1-dniowe szkolenie, prowadzone metodami aktywnymi, na którym w treściach szkoleniowych  wykorzystywane będą problemy związane z prowadzeniem zamówień w placówce oświatowej. Dodatkowo przewidziany jest panel dyskusyjny oraz ćwiczenia praktyczne.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • poznać aktualne regulacje związane z systemem zamówień publicznych,
 • podnieść umiejętności związane z prawidłowym przeprowadzeniem procedury zamówieniowej:
   oszacowaniem wartości zamówienia,
   dokonaniem wyboru prawidłowego trybu udzielenia zamówienia,
   przygotowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • wprowadzić wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień poniżej 30 tyś €.
 • dokonać należytej sprawozdawczości z zamówień publicznych,
 • poznać dobrą praktykę oraz przykłady najczęściej popełnianych błędów przez zamawiających.
Program szkolenia: 
 • Wprowadzenie do zamówień publicznych.
 • Wybrane zagadnienia związane z:
   opisem przedmiotu zamówienia – ze szczególnym uwzględnieniem tzw. prawa opcji – praktyczne przykłady;
   szacowaniem wartości zamówienia.
 • Sposób szacowania wartości zamówienia – ze szczególnym uwzględnieniem prawa opcji.
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert.
 • Aspekt rażąco niskiej ceny.
 • Jak udzielać zamówień publicznych do 30 000 euro?
 • Regulamin zamówień publicznych do 30 000 euro.
 • Umowy w zamówieniach publicznych.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 90 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

 

Szkolenie poprowadzi:

Andrzej Wiśniewski - mgr nauk prawnych, doświadczony konsultant oraz trener w zakresie Prawa Zamówień Publicznych. Posiada wieloletnią praktykę w  prowadzeniu i doradztwie dotyczącym postępowań przetargowych.

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo