Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szk. 2019/2020, w tym:

 • kierunki pracy szkoły zgodnie ze wskazaniami MEN i sposoby ich realizacji,
 • projekty ewaluacji wraz z narzędziami – gotowe opracowania, bezpłatny dostęp online do wybranych narzędzi z wynikami w formie wykresów TYLKO U NAS!
 • plan kontroli, monitorowania, plan badań edukacyjnych, etc.
 • narzędzia do dokumentowania wyników nadzoru (protokoły kontroli, arkusze obserwacji, karty monitorowania itd.) – wzory, przykłady

NOWE OBOWIĄZKI DYREKTORA NA 30.09.2019 – gotowe wzory i narzędzia

 • obowiązkowa diagnoza czynników ryzyka oraz chroniących (narzędzia i wzór Diagnozy) oraz zakres niezbędnych zmian w programie wychowawczo-profilaktycznym
 • program realizacji doradztwa zawodowego

Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2019 r. i ich stosowanie w praktyce (w tym zakres zmian w statucie)

Komplet uchwał podejmowanych na początku roku szkolnego - gotowe wzory.

 

Szanowni Państwo!

   Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2019 r. Musi on uwzględniać wnioski i zalecenia z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego oraz pozostawać w korelacji z kierunkami polityki oświatowej, wskazywanymi corocznie przez Ministra Oświaty. Od tego roku uwzględniać musi on również nowe wytyczne wojewódzkie w zakresie m.in. doskonalenia zawodowego nauczycieli czy też doradztwa zawodowego.


    Dodatkowo, tegoroczny wrzesień to również termin na przeprowadzenie przez Dyrektora wielu nowych działań oraz wprowadzenie ich w życie czy też ujęcie w dokumentacji placówki. Mowa przede wszystkim o Programie Realizacji Doradztwa Zawodowego czy też zmianach w Programie Wychowawczo-profilaktycznym, który poprzedzony musi zostać obowiązkową diagnozą w placówce. W myśl przepisów wspomniane obowiązki należą wprost do obowiązków Dyrektora, a termin ich wprowadzenie to 30 września 2019 r.

   Na szkoleniu przedstawimy wzorcowy plan nadzoru, wskażemy sposoby i techniki dokumentowania wyników nadzoru (gotowe narzędzia), zaproponujemy konkretne narzędzia zarządzania procesami edukacyjnymi oraz przygotujemy dyrektora do merytorycznego jego sprawowania. Dodatkowo, zaprezentujemy gotowe rozwiązania w zakresie realizacji przez Dyrektora nowych obowiązków. Przedstawimy również jak w sposób praktyczny wprowadzić wiele zmian prawa oświatowego do organizacji placówki.

Zapraszamy na 1 - dniowe szkolenie.

 

Oferowane szkolenie pozwoli: 
 • opracować plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/20, zaplanować ewaluację wewnętrzną typu ex-post oraz ewaluacje bieżące oraz przeprowadzać je w formie wewnętrznych diagnoz i analiz z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi badawczych,

 • uaktualnić i wzbogacić warsztat pracy dyrektora – wprowadzić nowe wzory dokumentów do rejestrowania wyników nadzoru,

 • sporządzać odpowiednią dokumentację do oceny pracy nauczyciela,

 • przeprowadzić Diagnozę czynników ryzyka oraz czynników chroniących oraz wprowadzić zmiany w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym,

 • Przygotować Program Realizacji Doradztwa Zawodowego wg. nowego Rozporządzenia

Program szkolenia: 
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2019/20 – przykład.
 • Projekty badań ewaluacyjnych wraz z narzędziami badawczymi – bezpłatny dostęp online do narzędzi badawczych I!! – kompletne opracowania.
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego – karty monitorowania, kontroli, obserwacji, narzędzia do autoewaluacji pracy nauczyciela i inne.
 • Nowe obowiązki Dyrektora do 30.09.2019r. – Program Realizacji Doradztwa Zawodowego, Diagnoza oraz zmiany w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym i inne – gotowe wzory.
 • Nowe procedury i regulaminy po zmianie przepisów od 01 września 2019 r. unifikujące realizację statutowych działań szkoły/placówki – gotowe wzory.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ ZESTAW MATERIAŁÓW PISEMNYCH (ok. 250 stron) W FORMIE SKRYPTU i WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ NA PŁYCIE CD do wykorzystania w swojej placówce. KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE POŚWIADCZAJĄCE UDZIAŁ W SZKOLENIU.

Szkolenie poprowadzi:

Dominik Linowski - ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK Białystok z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo