NOWA INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW W OŚWIACIE
Tematyka: Kadry   

Informacja o warunkach zatrudnienia jest podstawowym dokumentem, który otrzymuje nowo zatrudniony pracownik przedszkola, szkoły, placówki.

Od 26 kwietnia 2023 r. informacja ta jest znacznie obszerniejsza niż dotychczas. Jednostka oświatowa nie ma jednak obowiązku aktualizowania informacji w odniesieniu do każdego pracownika. Nową informację należy przedstawić:

 • pracownikom zatrudnionym począwszy od 26 kwietnia 2023 r.,
 • pracownikom pozostającym 26 kwietnia 2023 r. w zatrudnieniu – jedynie na ich wniosek.

W tym drugim przypadku na aktualizację informacji jednostka oświatowa ma 3 miesiące.

Nowa informacja o warunkach zatrudnienia jest bardziej spersonalizowana, dlatego trudno jest opracować jeden wzór dla nauczycieli czy pracowników niepedagogicznych. Teraz każda nowa informacja powinna być dopasowana do konkretnego pracownika m.in. z punktu widzenia formy zatrudnienia – umowa o pracę, mianowanie, wymiaru etatu, okresu zatrudnienia, niepełnosprawności,  itd.

Dlatego przygotowaliśmy pakiet 25 wzorcowych informacji o warunkach zatrudnienia zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od 26.04.2023 r.. Dokumenty dopasowane są do konkretnego nauczyciela, czy pracownika niepedagogicznego w zależności od podstawy prawnej zatrudnienia (mianowanie, umowa o prace na czas nieokreślony, umowa o prace na czas określony), pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, charakteru właścicielskiego (jednostki samorządowe, niesamorządowe), pełnionej funkcji (zajmowanie stanowisk kierowniczych), niepełnosprawności.

Każdy dokument zawiera wskazówki, w jaki sposób można jeszcze bardziej precyzyjnie dopasować każdą z informacji. Materiał zawiera również instrukcję tworzenia tego rodzaju dokumentów.

Dokumenty będą przydatne przez długie lata. 

 

Spis treści

 1. Informacje wstępne, instrukcje
  • Objaśnienia
  • Jak przygotować informację o warunkach zatrudnienia nauczyciela z komentarzem?
  • Jak przygotować informację o warunkach zatrudnienia pracownika samorządowego z komentarzem?
  • Jak przygotować informację o warunkach zatrudnienia pracownika niepedagogicznego (zatrudnienie z art. 15 Prawa oświatowego) z komentarzem?
  • Jak przygotować informację o warunkach zatrudnienia nauczyciela w przedszkolu szkole niesamorządowej z komentarzem?
  • Jak przygotować informację o warunkach zatrudnienia pracownika niepedagogicznego w przedszkolu, szkole niesamorządowej z komentarzem?
 2. Informacja dla nauczyciela – szkoła feryjna - 5 wzorów
 3. Informacja dla nauczyciela – przedszkole, placówka nieferyjna - 5 wzorów
 4. Informacja dla nauczyciela na stanowisku kierowniczym – szkoła feryjna - 3 wzory
 5. Informacja dla nauczyciela – szkoła, przedszkole niesamorządowe - 4 wzory
 6. Informacja dla nauczyciela niepełnosprawnego - 2 wzory
 7. Informacja dla pracownika samorządowego - 2 wzory
 8. Informacja dla pracownika niepedagogicznego (art. 15 Prawa oświatowego) - 2 wzory
 9. Informacja dla pracownika pracującego zdalnie - rozszerzenie informacji o warunkach zatrudnienia w związku z pracą zdalną

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 100 stron

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-62-3

189,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo