Ocena stopnia realizacji zadań specjalisty
Tematyka: Kadry, Pomoc pp   

Publikacja zawiera zestaw arkuszy pozwalających dokonać oceny realizacji zadań przez specjalistów, a także samooceny swojej pracy przez specjalistę oraz zdać sprawozdanie z wykonywanej przez niego pracy.

 

SPIS TREŚCI:

  1. Realizacja zadań przez pedagoga/psychologa
  2. Realizacja zadań przez logopedę 
  3. Realizacja zadań przez nauczyciela współorganizującego
  4. Realizacja zadań przez pedagoga specjalnego 
  5. Arkusz oceny stopnia dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz stosowania zaleceń PPP
  6. Sprawozdanie nauczyciela specjalisty - wspieranie rozwoju ucznia
  7. Indywidulany arkusz oceny efektywności udzielanej pomocy pp. 

 

Publikacja w wersji edytowalnej, format doc

Ilość stron: 44

ISBN: 978-83-66440-57-9

Autor: Bożena Browarczyk

63,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo