Zatrudnianie pracowników oświaty – nowości dla dyrektora
Tematyka: Kadry   

Zatwierdzony arkusz organizacji wymaga określonych ruchów kadrowych. Dyrektor nie tylko modyfikuje warunki zatrudnienia, czy zwalnia pracowników, ale również podpisuje kolejne umowy. Zmiany w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela nie tylko z tego roku, ale również związane z nowym systemem awansu zawodowego wymusiły na dyrektorze obowiązek uwzględnienia nowych wymogów:

 • modyfikacji treści umów o pracę,
 • dobór odpowiedniej umowy z punktu widzenia realizowania awansu zawodowego,
 • możliwość zatrudnienia w formie pracy zdalnej,
 • przekazanie nowej informacji o warunkach zatrudnienia,
 • zmiany w dokumentacji pracowniczej.

Proponowana publikacja prezentuje zasady prawidłowego zatrudniania z uwzględnieniem powyższych obowiązków i zawiera wzory niezbędnych dokumentów.

Zakup publikacji zapewnia jednodniowy dostęp do 4-godzinnego filmu zarejestrowanego w trakcie webinarium, które pogłębi Państwa wiedzę i pozwoli zrozumieć przepisy prawa.

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Zatrudnianie (w tym obcokrajowców), rodzaje umów w oświacie

Rozdział 2. Nowe informacje w treści umów o pracę

Rozdział 3. Nowa informacja o warunkach zatrudnienia

Rozdział 4. Dokumentacja pracownicza

Rozdział 5. Badania lekarskie, szkolenia bhp , pierwsza pomoc

Rozdział 6. Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i pracownika

Rozdział 7. Ponowne zatrudnienie emeryta w szkole

Rozdział 8. Praca zdalna pracownika – kiedy możliwa, formalności

Rozdział 9. Wzory dokumentów

Wzory dotyczą:

 • Elastycznej organizacji pracy
 • Informacji o warunkach zatrudnienia
 • Obniżenie wymiaru czasu nauczycielowi
 • Pracy zdalnej w oświacie
 • Świadectwa pracy
 • Umów po zmianach w Kodeksie pracy
 • Urlopu opiekuńczego

Materiał dodatkowy: Pytania i odpowiedzi

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 371 (w tym 191 stron wzorów dokumentów)

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-46-3

 

367,50 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo