NOWOŚĆ | Zatrudnianie pracowników systemu oświaty, w tym specjalistów realizujących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
Tematyka: Kadry   

Początek nowego roku szkolnego wiąże się dla dyrektora z zatrudnianiem nauczycieli według przyjętego wcześniej arkusza organizacyjnego lub też podejmowaniem nowych angaży z przyjętymi po raz pierwszy nauczycielami/pracownikami niepedagogicznymi. Co więcej w roku szkolnym 2022/2023 dyrektor został zobligowany do zatrudnienia również specjalistów zgodnie ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela. 

W proponowanej publikacji znajdą Państwo wyjaśnienie:

  • zasad prawidłowego nawiązywania stosunku pracy
  • nowości związanych z zatrudnianiem specjalistów, oceną ich kwalifikacji, obowiązkami i zadaniami,

a także wzory niezbędnych dokumentów.

 

Zakup publikacji zapewnia jednodniowy dostęp do 4-godzinnego filmu zarejestrowanego w trakcie webinarium, które pogłębi Państwa wiedzę i pozwoli zrozumieć nowe przepisy prawa.

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów

Rozdział 2. Szkolni specjaliści - podstawy prawne funkcjonowania w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych

Rozdział 3. Dokumentowanie pracy specjalistów

Rozdział 4. Nadzór pedagogiczny nad pracą specjalistów

Rozdział 5. Rola obserwacji pedagogicznej w pracy nauczycieli i specjalistów

Rozdział 6. Współpraca szkolnych specjalistów z nauczycielami, dyrektorem, rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami pracującymi na rzecz szkoły

Rozdział 7. Zatrudnianie nauczycieli oraz innych pracowników od 1 września 2022 r.

Rozdział 8. Dokumenty niezbędne do zatrudnienia

Rozdział 9. Zatrudnianie nauczycieli z Ukrainy w szkole

Rozdział 10. Zatrudnianie pomocy nauczyciela z Ukrainy w szkole

Rozdział 11. Zatrudnianie innych pracowników samorządowych z Ukrainy

Rozdział 12. Zatrudnienie osób niebędących nauczycielami z Ukrainy do prowadzenia zajęć

Rozdział 13. Badania lekarskie, szkolenia bhp i z pierwszej pomocy

Rozdział 14. Wypełnianie skierowania na badania zdrowotne

Rozdział 15. Opracowanie informacji o warunkach zatrudnienia

Rozdział 16. Wzory dokumentów

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 363 strony

Autor: Dariusz Skrzyński, Bożena Browarczyk

ISBN: 978-83-66440-46-3

 

357,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo