NOWOŚĆ | Zatrudnianie pracowników z Ukrainy w szkole + film z webinarium
Tematyka: Kadry   

Proponowana publikacja zawiera zestaw niezbędnych dokumentów celem przeprowadzenia prawidłowego procesu zatrudnienia obywatela Ukrainy w polskiej szkole/placówce oświatowej, ale i wypowiedzenia stosunku pracy. Wybrane dokumenty zostały także zamieszczone w języku ukraińskim, w tym np.: Informacja o warunkach zatrudnienia.

Zakup publikacji umożliwia jednodniowy dostęp do filmu z webinarium, w czasie którego zostały w sposób konkretny i praktyczny przedstawione zasady zatrudniania nauczycieli, pomocy nauczyciela, innych pracowników niepedagogicznych w szkołach, również biorąc pod uwagę informacje MEiN w tym zakresie, ale również i kwestie kadrowo-płacowe.

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK) + jednodniowy dostęp do filmu z webinarium.

Ilość stron: 30 stron

Autorzy: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-44-9

Stan prawny: 12 kwietnia 2022 r.

 

 

73,50 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo