Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/24 z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Zbliżający się półmetek roku szkolnego to dobry czas na pierwsze podsumowania, analizy i oceny funkcjonowania placówki. Tym bardziej, że w tym roku szkolnym nowych zadań, obowiązków czy oczekiwań jest naprawdę sporo. 

Wspomaganie roli wychowawczej rodziny, rzetelna diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów, rozwijanie ich aktywności fizycznej, sztuczna inteligencja, a także ogromny zakres doskonalenia nauczycieli , to niektóre z aż 10 priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, które każda z placówek oświatowych na bieżąco jest zobowiązana realizować. Ponadto konieczność dostosowania pracy szkoły i placówki do zmian prawa oświatowego, które weszły od 1 września, uporządkowanie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, ochrona małoletnich, to zadania, które każdy z dyrektorów miał obowiązek wykonać. Ciągle aktualne jest również zadanie związane z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, w bieżącym roku wzmocnione o ocenę realizacji stopnia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych.

Warto podkreślić, że Dyrektorzy zostali zobligowani art. 69 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe, do przedstawiania radzie pedagogicznej dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. Tym samym takie podsumowanie po I okresie pracy szkoły, pomoże Państwu wypełnić ten obowiązek i będzie doskonałym materiałem do sprawozdania z nadzoru przygotowywanego na koniec roku szkolnego.

Aby nieco ułatwić dyrektorom pracę związaną z przygotowaniem wspomnianego sprawozdania, a przy okazji nie przeoczyć żadnego z kluczowych obszarów pracy placówki, przygotowaliśmy publikację „Sprawozdanie Dyrektora z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/24”, w której znajdą Państwo wzorcowe sprawozdanie z działalności szkoły i ogólne wnioski z nadzoru, które ze względu na obszerny katalog zadań zaplanowanych w bieżącym roku szkolnym sposób będzie pomocny w indywidualnym podsumowaniu pracy przez dyrektora. Ze względu na wielość i różnorodność zadań stojących przez każdą ze szkól i placówek proponowane szkolenie także poza rzetelną oceną faktycznej skuteczności działań pozwoli Dyrektorowi zidentyfikować wszelkie ewentualne niedociągnięcia oraz wdrożyć ewentualne poprawki i unikać ich w kolejnym okresie roku szkolnego. 

W ramach publikacji mogą Państwo skorzystać z jednorazowego dostępu do filmu z webinarium o tym samym tytule (DOSTĘP JEST JEDNODNIOWY - przy składaniu zamówienia (w zakładce UWAGI) prosimy o podanie dnia, w którym chcieliby Państwo obejrzeć nagranie)

 

Spis treści:

Rozdział 1. Podstawy prawne sprawowania nadzoru

Rozdział 2. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i sposoby ich wykonania

Rozdział 3. Sprawozdanie z pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2023/24

Rozdział 4. Ocena efektywności pracy  z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Rozdział 5. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Rozdział 6. Kontrola stanu bezpieczeństwa

Rozdział 7. Ocena pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

Rozdział 8. Materiały dodatkowe

  1. Zadania dyrektora szkoły – grudzień-luty 
  2. Raport z badania ankietowego – Aktywność fizyczna uczniów 
  3. Ustalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów – uchwała 
  4. Prezentacja

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 257 + prezentacja 35 stron

Autor: Bożena Browarczyk, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-39-5

 

375,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo