NOWOŚĆ | Ochrona sygnalisty w szkole - regulamin zgłoszeń wewnętrznych
Tematyka:   

Publikacja zawiera dokumentację niezbędną do realizacji przez pracodawcę nowych zadań  wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, a także projektowanej ustawy wdrażającej unijne przepisy.

Zgodnie z nią:

Art. 27. 1. Obowiązki określone w przepisach niniejszego rozdziału stosuje się do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników.

Art. 28. 1. Pracodawca ustala regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zgodną z wymogami określonymi w niniejszym rozdziale.

2. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może ustalić regulamin zgłoszeń wewnętrznych.

Publikacja zawiera:

1. Szczegółowe wyjaśnienie nowych przpisów wraz z zadaniami dyrektora (krok po kroku)

2. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych

3. Wzorcowy regulamin zgłoszeń wewnętrznych z uwzględnieniem RODO - 2 wersje

4. Formularz zgłoszenia

5. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych

6. Formularz potwierdzenia zgłoszenia z klauzulą informacyjną

7. Upoważnienia

8. Oświadczenie nowozatrudnionych pracowników o zapoznaniu się z Regulaminem zgłoszeń wewnętrznych

9. Wniosek do związków zawodowych o konsultację regulaminu

10. Karta rejestru czynności przetwarzania

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 63

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-38-8

 

 

 

 

126,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo