Plan nadzoru na rok szkolny 2021/22 z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Proponowana publikacja zawiera wzorcowy plan nadzoru pedagogcznego na rok szkolny 2021/22 uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem MEiN z dnia 1 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2021, poz. 1618) oraz narzędzia do jego realizacji.

W materiałach znajdą Państwo również wiele nowych, niezbędnych dokumentów jak:

  • Plan Działań Wspierających
  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
  • Program Edukacji Ekologicznej
  • nowy Regulamin Nadzoru
  • nowy Regulamin Zespołów Nauczycieli
  • Program wspierania ucznia z trudnościami w uczeniu się
  • komplet uchwał Rady Pedagogicznej na rok szkolny 21/22
  • komplet narzędzi do nadzoru nad WDŻ
  • wytyczne dla oddziału międzynarodowego i przyjmowania obcokrajowców
  • i wiele innych,

a także omówienie zmian prawa, które weszły w życie z dniem 1 września 2021 r. oraz innych planowanych, a już projektowanych nowelizacji przepisów oświatowych.

Nabywając publikację uzyskują Państwo także dostęp do filmu z webinarium: "Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22", w czasie którego prowadzący szczegóło omówił zagadnienie i materiały.

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: wersja elektroniczna - 380

Autor: Dominik Linowski

ISBN: 9978-83-66440-33-3

Cena zawiera koszty przesyłki

 

346,50 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo