Dokumentacja szkoły do modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego wobec powrotu do nauczania stacjonarnego
Tematyka: Dokumentacja szkolna   

Zgodnie z wytycznymi MEiN z dnia 17 maja 2021 r. dotyczącymi działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek, kadra pedagogiczna szkół i placówek winna jest podjąć się szeregu działań, których celem będzie bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jedną ze wskazanych przez Ministra rekomendacji jest ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych, która jak w każdym przypadku dotyczącym ww. programu powinna wynikać z aktualnej diagnozy potrzeb. Tym samym proponujemy publikację zawierającą zestaw dokumentów do przeprowadzenia analizy uczniowskich potrzeb, narzędzia służące badaniu potrzeb szkoleniowych członków rady pedagogicznej i propozycje modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego. Podjęcie tych działań jest o tyle istotne, że MEiN zobowiązał kuratorów oświaty do: "Monitorowania opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach i placówkach z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy potrzeb".

Publikacja zawiera:

  • ankiety do przeprowadzenia diagnozy potrzeb i dobrostanu uczniów (także do przeprowadzenie badania w formie elektronicznej - wyniki w formie wykresów będą do pobrania z naszej strony internetowej - prosimy o kontakt z biurem 600 92 53 53)
  • ankiety dotyczące pracy uczniów w samorządzie i w ramach wolontariatu
  • kwestionariusz potrzeb szkoleniowych
  • wzór uchwały RR
  • propozycje modyfikacji do programu wychowawczo-profilaktycznego

Zachęcamy także do zapoznania się z e-szkoleniem dla członków rady pedagogicznej na temat działań szkoły w zakresie komfortowego powrotu uczniów i nauczycieli do szkoły: Powrót uczniów i nauczycieli do szkoły - konieczne działania szkoły wspierające społeczność szkolną.

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej.

Ilość stron: 43

Ilość pobrań: 2

ISBN: 978-83-66440-32-6

Opracowanie: zbiorowe

 

 

70,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo