NOWOŚĆ | Ruch kadrowy 2021, orzecznictwo z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   

Przygotowania do nowego roku szkolnego Dyrektor szkoły zaczyna już wiosną budując arkusz organizacji, który daje mu oręż do podejmowania konkretnych, często niepopularnych, decyzji kadrowych. Warto przygotować się do nich przez pryzmat najnowszego orzecznictwa sądowego w sprawach kadrowych. Zanim dyrektor podejmie ostateczne rozstrzygnięcia kadrowe może skorzystać z alternatywnych rozwiązań kadrowych, które nie prowadzą do zwolnienia. Tym samym proponujemy publikację, w której w sposób szczegółowy zostały omówione wszelkie kwestie kadrowe, z którymi Dyrektor będzie miał do czynienia, a także zapewniamy zestaw niezbędnych dokumentów, które umożliwią Dyrektorowi rzetelne wywiązywanie się z obowiązków. Ponadto znajdą Państwo w niej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, w tym w szczególności w związku z doręczeniem pism w czasie pandemii.

Nabywając publikację uzyskują Państwo także dostęp do 230-minutowego filmu ze szkolenia, prowadzonego przez p. Dariusza Skrzyńskiego.

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Typowanie nauczyciela do wypowiedzenia – kryteria, orzecznictwo SN, argumentacja do sądu

Rozdział 2. Rozwiązywanie umów z nauczycielami 

Rozdział 3. Współpraca ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych – wypowiedzenie, rozwiązanie umowy

Rozdział 4. Alternatywne rozwiązania kadrowe

Rozdział 5. Rozwiązanie umów z pracownika niepedagogicznymi

Rozdział 6. Rodzaje ochrony przed zwolnieniem

Rozdział 7. Konsekwencje finansowe rozwiązania umowy

Rozdział 8. Pytania i odpowiedzi 

Rozdział 9. Wzory dokumentów 

Materiał dodatkowy: Skuteczne doręczenie wypowiedzenia w czasie epidemii.

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 261

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-29-6

 

 

281,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo