Vademecum oceny pracy nauczyciela - z filmem z webinarium
Tematyka: Kadry   

Proponowana publikacja to kompendium wiedzy na temat oceny pracy nauczyciela, które porządkuje proces oceny. Ujęte w nim zostały: procedura oceny (w tym proces odwoławczy), wymagania do oceny, sposoby dokumentowania wyników nadzoru do sporządzania oceny, ale także i ocena dorobku zawodowego nauczyciela. 

Kupując publikację otrzymają Państwo także dostęp do nagrania z webinarium dotyczącego oceny pracy nauczyciela (180 minut) na wyznaczony przez Państwa termin oraz prezentacje, które prowadzący omawiał w trakcie wykładu.

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział 1. Podstawy prawne

 1. Wykaz przepisów prawa
 2. Ocena pracy krok po kroku

Rozdział 2. Zadania i obowiązki nauczycieli wynikające z przepisów prawa

 1. Obowiązki pracownika wynikające z Kodeksu pracy i ustaw pozaoświatowych
 2. Obowiązki nauczycieli wskazane w KN, ustawie - Prawo oświatowe oraz ustawie o systemie oświaty
 3. Zadania i obowiązki nauczycieli wynikające z rozporządzeń MEN 

Rozdział 3. Regulamin oceny pracy nauczycieli

 1. Zarządzenie dyrektora szkoły
 2. Regulamin oceny pracy nauczycieli - propozycja
 3. Pisma w procesie oceny

Rozdział 4. Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela

 1. Zarządzenie dyrektora szkoły
 2. Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela - propozycja

Rozdział 5. Dokumentowanie wyników nadzoru do sporządzenia oceny pracy nauczyciela – narzędzia

 1. Obszar II                                                                                                                          
 2. Obszar V
 3. Obszar VI
 4. Informacja do oceny pracy nauczyciela
 5. Karta oceny pracy
 6. Instrukcja wypełniania arkusza obserwacji/scenariusza

Rozdział 6. Ocena dorobku zawodowego 

 1. Podstawy prawne
 2. Narzędzia pomocnicze

Rozdział 7. Ocena pracy i dorobku zawodowego w pytaniach i odpowiedziach

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 190 (+ 32 strony w formie prezentacji)

Autor: Bożena Browarczyk

ISBN: 978-83-66440-27-2

231,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo