Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21- wzory zarządzeń, regulaminów, procedur - wraz z filmem z webinarium
Tematyka:   

Proponowana ponad 200-stronicowa publikacja to kompletny zestaw zarządzeń, regulaminów i procedur, które pomogą dyrektorowi w zorganizowaniu pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21. Publikacja zawiera także szczegółowe wyjaśnienie przepsiów prawa, które definiują funkcjonowanie pracy szkoły i placówki w związku z wystąpieniem COVID-19, a a także szczegółowy arkusz kontroli działań dyrektora, który będzie wsparciem w przygotowywaniu szkoły do jej otwarcia 1 września i rozpoczęcia tego szczególnego nowego roku szkolnego. 

W publikacji zamieściliśmy również informację dla rodziców, w której m.in. ujęliśmy zasady udziału w lekcji zdalnej pod kątem ochrony danych osobowych nauczyciela.

Do publikacji załączony został 3-godzinny film z webinarium, w czasie którego wykładowca omówił m.in.:

 • zadania dyrektora szkoły i placówki wynikacjące z nowych regulacji prawnych wydanych w związku z epidemią
 • zasady organizcji szkoły, placówki oraz
 • dokumentację niezbędną do wprowadzenia w szkole na rok szkolny 2020/21. 

 

Publikacja zawiera:

 1. Zmiany w przepisach prawnych związane z wystąpieniem COVID-19 - omówienie zmian
 2. Procedury zapewniania bezpieczeństwa w szkole / placówce 
 3. Procedury zapewniania bezpieczeństwa w przedszkolu
 4. Regulamin świetlicy / biblioteki z zapisami dotyczącymi reżimu sanitarnego
 5. Arkusz samokontroli dyrektora do wytycznych MEN
 6. Odpowiedzi MEN
 7. Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (...) - tekst ujednolicony
 8. Zawieszenie zajęć – wskazówki dla dyrektora
 9. Wystąpienie o opinię do PPIS o zawieszenie zajęć
 10. Wystąpienie o zgodę do organu prowadzącego na zawieszenie zajęć
 11. Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć
 12. Informacja do kuratorium o sposobie kształcenia
 13. Informacja do organu prowadzącego o sposobie kształcenia
 14. Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej, w tym:
  • arkusz dostosowania pomocy pp
  •           polecenie pracy zdalnej
  • sprawozdanie z realizacji godzin przez nauczyciela
  • wskazówki do organizacji pracy z uczniami ze SPE
  • wskazówki do kształcenia zawodowego

15.   Regulamin pracy zdalnej dla administracji i obsługi

16.   Informacje dla rodziców - w tym o ochronie danych osobowych nauczyciel

17.   Wzór pisma dla nauczyciela – zmiana organizacji pracy

18.   Wzór uchwały - modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego

19.   Użyczenie sprzętu do kształcenia na odległość i pracy zdalnej - wzór umowy

20. Materiały dodatkowe MEN i UODO:

  • Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online - dobre praktyki
  • Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 258

Autor: Dominik Linowski, Bożena Browarczyk

ISBN: 978-83-66440-19-7

Stan prawny: 1 września 2020 roku

 

235,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo