Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 - dla przedszkoli
Tematyka: Bezpieczeństwo   

Z dniem 6 maja 2020 r. do pracy stacjonarnej mogą wracać przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Te jednostki, które zdecydują się na uruchomienie swojej działalności, obowiązane są do opracowania stosownych procedur zapewniających bezpieczeństwo wychowankom i pracownikom przebywających na terenie placówki także w przypadku wystąpienia zagrożenia zakażeniem.


Proponowany przez nas dokument systematyzuje kwestie związane z bezpieczeństem biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 

Spis treści:

1. Zarządzenie dyrektora

2. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

3. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic.

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 14

Autor: Beata Linowska, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-13-5

44,00 PLN

PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo