Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19 - dla przedszkoli
Tematyka: Bezpieczeństwo   

Przedszkola, oddziały przedszkolne zobowiązane są do stosowania wytycznych w sprawie przeciwepidemnicznych MEN, GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ostatnia aktualizacja zapisów tego dokumentu nastąpiła 25 sierpnia 2020 r.

Proponowany przez nas dokument systematyzuje kwestie związane z bezpieczeństem biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w kraju ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wytycznych GIS.

 

Spis treści:

1. Zarządzenie dyrektora

2. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

3. Zgoda na pomiar temperatury

4. Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania rękawic.

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 15

Autor: Beata Linowska, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-13-5

44,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo