Dyscyplina pracy w placówce oświatowej | książka
Tematyka: Kadry   

Łamanie przepisów przez pracowników, niewykonywanie przez nich poleceń służbowych, naruszanie ogólnie przyjętych norm społecznych, to problemy, z którymi w swojej codziennej pracy boryka się dyrektor każdej szkoły i placówki oświatowej. 

Proponowana publikacja, wskaże, jakie działania może, a jakie powinien podjąć dyrektor szkoły.

 

Spis treści:

Rozdział 1. Podstawy prawne odpowiedzialności nauczyciela

 1. Karta Nauczyciela – odpowiedzialność dyscyplinarna 
 2. Kodeks pracy – odpowiedzialność porządkowa 
 3. Kodeks pracy, cywilny i karny – odpowiedzialność materialna, cywilna i karna
 4. Rozporządzenie – praca komisji dyscyplinarnej

Rozdział 2. Postępowanie dyscyplinarne – kompendium wiedzy

 1. Wstęp
 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna
 3. Procedura postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela
 4. Jakie czyny uznawane są za przewinienia dyscyplinarne?
 5. Przekazywanie informacji do CROD
 6. Postępowanie dyscyplinarne a ubieganie się o stanowisko dyrektora szkół
 7. Zatarcie kar dyscyplinarnych
 8. Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa, czyli postępowanie krok po kroku 
 9. Studium przypadku

 

Rozdział 3. Skargi i wnioski

 1. Podstawy prawne rozpatrywania petycji, skarg i wniosków
 2. Ogólne zasady postępowania
 3. Wzory pism w postępowaniu skargowym
 4. Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków
 5. Skuteczność doręczenia pism
 6. Terminy

Rozdział 4. Orzeczenia i wyroki sądów

Rozdział 5. Zadania i obowiązki nauczycieli wynikające z przepisów prawa

 

 1. Obowiązki pracownika wynikające z Kodeksu pracy i ustaw pozaoświatowych
 2. Obowiązki nauczycieli wskazane w KN, ustawie - Prawo oświatowe oraz ustawie o systemie oświaty
 3. Zadania i obowiązki nauczycieli wynikające z wybranych rozporządzeń MEN 

 

Publikacja w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron wersji papierowej: 220

Autor: Bożena Browarczyk, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-10-4

Cena zawiera koszty przesyłki

                                                                                                                     

300,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo