Kadry w oświacie
Tematyka: Kadry   

Proponowana publikacja to kompendium wiedzy na temat spraw kadrowych w szkole i placówce oświatowej. Omówione w niej zostały najnowsze przepisy, jak również najczęstsze i najciekawsze problemy i ich rozwiązania w takich obszarach jak: płace, urlopy, czas pracy i wiele innych. Dodatkowo w książce zostało zamieszczonych ponad 100 wzorów dokumentów (w wersji edytowalnej), niezbędnych w każdej szkole.

Spis treści:

Rozdział 1. Płace w oświacie

 1. Zmiany w wynagrodzeniu zasadniczym nauczycieli w 2020 roku 

 2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa 

 3. Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe

 4. Dodatek za wysługę lat i wieloletnią pracę

 5. Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela 

 6. Trzynastki – rozwiązania najtrudniejszych problemów

 7. Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy

 8. Dodatek wiejski

 9. Zasady dokonywania potrąceń z pensji

Rozdział 2. Czas pracy nauczycieli

 1. Czas pracy nauczycieli – wybrane zagadnienia 

 2. Pensum nauczycieli – wybrane aspekty

 3. Zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych

 4. Zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum

 5. Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw – wybrane zagadnienia

 6. Ewidencjonowanie czasu pracy nauczycieli 

 7. Praca nauczycieli w czasie wycieczek szkolnych

 8. Praca nauczycieli w dni wolne od zajęć

 9. Praca nauczycieli w dni wolne od pracy i święta

 10. Realizacja zajęć w porze nocnej

 11. Zatrudnienie nauczyciela w czasie ferii szkolnych

 12. Obniżenie czasu pracy w związku z przedłożeniem orzeczenia o niepełnosprawności 

 13. Problemy praktyczne dotyczące strajku

Rozdział 3. Urlopy pracownicze

 1. Urlop wypoczynkowy nauczycieli

 2. Urlop wypoczynkowy pracowników niepedagogicznych 

 3. Urlop dla poratowania zdrowia

 4. Urlop macierzyński

 5. Urlop rodzicielski

 6. Urlop wychowawczy

 7. Zwolnienia od pracy

Rozdział 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych

 1. Wykaz podstaw prawnych

 2. Podstawy działalności socjalnej

 3. Administrowanie

 1. Osoby uprawnione do korzystania ze środków ZFŚS 

 2. Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS 

 3. Przyznawanie świadczeń z ZFŚS

 4. Zasady różnicowania świadczeń ZFŚS

 5. Błędy w zapisach regulaminów ZFŚŚ

 6. ZFŚS a kwestie podatkowe

Rozdział 5. Wzory dokumentów

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 220 + ponad 100 stron (wzory dokumentów)

Autor: Dariusz Skrzyński

ISBN: 978-83-66440-09-8

Cena zawiera koszty przesyłki

300,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo