Skuteczny nadzór pedagogiczny | książka
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Sprawowanie skutecznego nadzoru pedagogicznego jest jednym z głównych zadań dyrektora wynikającym z zapisów ustawy Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Pełni on bardzo ważną funkcję w każdej placówce, czego wyrazem są chociażby coroczne wytyczne MEN w zakresie nadzoru, wskazujące na kluczowe jego obszary w danym roku szkolnym, w podziale na formy tj. ewaluacje, kontrole, monitorowanie i wspomaganie, a sposób jego prowadzenia jest podstawą do oceny pracy dyrektora.

Dobrze realizowany nadzór pedagogiczny to nadzór poprawnie dokumentowany, efektywny oraz prowadzący do wniosków, których wdrożenie podniesie jakość pracy szkoły/placówki.

Proponujemy Państwu publikację, która pomoże wypełnić obowiązki stojące przez dyrektorem w tym zakresie.

 

Spis treści:

Rozdział 1. Jakość w edukacji szkolnej

 1. Co to jest jakość w edukacji
 2. Kompleksowe Zarządzanie przez Jakość
 3. Model rozwoju jakości pracy szkoły 

Rozdział 2. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego

 1. Wybrane przepisy prawne regulujące proces sprawowania nadzoru pedagogicznego
 2. Wymagania wobec szkół i placówek 
 3. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020
 4. Zadania dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego

Rozdział 3. Ocena pracy nauczyciela 

 1. Wykaz przepisów prawa 
 2. Ocena pracy krok po kroku
 3. Zadania i obowiązki nauczycieli wynikające z przepisów prawa
 4. Wewnątrzszkolny regulamin oceny pracy nauczycieli
 5. Pisma w procesie oceny

Rozdział 4. Dokumentowanie wyników nadzoru 

 1. Kształcenie
 2. Doskonalenie zawodowe
 3. Wychowanie i opieka
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 5. Prawa dziecka i prawa ucznia

Rozdział 5. Zewnętrzny nadzór pedagogiczny z perspektywy ewaluacji i kontroli

 1. Ewaluacja – na przykładzie wymagania: Rodzice są partnerami szkoły lub placówki
 2. Kontrola – na przykładach kontroli planowanych przez MEN

 

Publikacja w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 238

Autorzy: Dominik Linowski, Bożena Browarczyk

ISBN: 978-83-66440-08-1  

Cena zawiera koszty przesyłki

300,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo