Kreatywność, Innowacje, TIK w placówce oświatowej - książka
Tematyka: Nauczanie   

Wśród kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2019/20 znalazł się zapis dotyczący rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W jednym punkcie zawarto bardzo szeroki zakres różnorodnych kompetencji. Łączy je przynależność do grupy tzw. kompetencji przyszłości, których posiadanie przyczynia się do sukcesów na rynku pracy. 

Proponowana publikacja pomoże wdrożyć do praktyki szkolnej innowacyjne formy i metody pracy dydaktycznej rozwijające kreatywność, przedsiębiorczość oraz kompetencje cyfrowe wśród uczniów.

Spis treści:

Rozdział 1. Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20
 2. Definicja kreatywności
 3. Strategie działań służących rozwijaniu kreatywności uczniów 
 4. Przedsiębiorczość
 5. Strategie działań służących rozwijaniu przedsiębiorczości wśród uczniów
 6. Metody projektowe jako narzędzie rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości

Rozdział 2. Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w procesie uczenia – nauczania 

 1. Definicja
 2. Podstawy prawne 
 3. Wybór użytecznych aplikacji i programów
 4. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły
 5. Bezpieczne i rozważne korzystanie z zasobów sieci
 6. Ankiety – bezpieczeństwo w sieci
 7. Arkusz obserwacji lekcji wykorzystanie tik, kształtowanie kompetencji cyfrowych u uczniów
 8. Materiały dodatkowe 

Rozdział 3. Innowacje pedagogiczne w praktyce szkolnej 

 1. Czym jest innowacyjność?
 2. Podstawy prawne realizacji innowacji w szkole
 3. Opracowanie innowacji pedagogicznej w pięciu krokach
 4. Procedura realizacji innowacji pedagogicznej w szkole

Rozdział 4. Kompetencje kluczowe 

 1. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie
 2. Charakterystyka kompetencji kluczowych
 3. Arkusz obserwacji lekcji pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych

 

Publikacja w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 140

Autorzy: Magdalena Bogusławska, Beata Linowska

ISBN: 978-83-66440-07-4

Cena zawiera koszty przesyłki

185,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo