Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21 z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Plan nadzoru pedagogicznego należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2020 r. Musi on uwzględniać wnioski i zalecenia z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego oraz pozostawać w korelacji z kierunkami polityki oświatowej, wskazywanymi corocznie przez MEN. Proponowana publikacja pomoże opracować plan, zapewni niezbędne narzędzia do prawidłowego prowadzenia nadzoru (w tym także te związane z ewentualnym kształceniem zdalnym), a ponadto prezentuje najważniejsze zmiany prawa oświatowego i ich wpływ na funkcjonowanie szkoły i placówki oświatowej.

Przygotowując materiały szkoleniowe uwzględniliśmy i opracowaliśmy narzędzia nadzoru na potrzeby zarówno szkół jak i przedszkoli oraz placówek oświatowych.
 
Do publikacji dołączyliśmy film z webinarium: Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21.
 
Spis treści:

Rozdział 1. Wykaz zmian prawa

 1. Zmiany w przepisach prawa obowiązujące od 1 września 2020 r i planowane zmiany
 2. Rozporządzenia w związku z COVID-19
 3. Nowe dzienniki ustaw – zestawienie aktów prawnych
 4. Proponowane zmiany do statutu szkoły
 5. Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym

Rozdział 2. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 

 1. Informacje wprowadzające 
 2. Plan nadzoru pedagogicznego 
 3. Inne czynności nadzoru pedagogicznego

Rozdział 3. Uchwały Rady Pedagogicznej do podjęcia na początku roku szkolnego

 1. Wykaz kompetencji RP z ustawy Prawo oświatowe 
 2. Uchwały stanowiące
 3. Uchwały opiniujące

Rozdział 4. Materiały pomocnicze 

 • Diagnoza potrzeb rozwojowych
 • Projekt ewaluacji kompetencji przyrodniczych i matematycznych
 • Kompetencje kluczowe
 • Oddział międzynarodowy - arkusz monitorowania
 • Arkusz obserwacji zajęć z wychowawcą, karta monitorowania, zebranie
 • Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 
 • Zasady dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb uczniów
 • Zajęcia w grupie do 5 osób oraz udzielanie pomocy pp w formie zindywidualizowanej – arkusz kontroli
 • Oferta kształcenia zawodowego – arkusz kontroli
 • Monitoring wizyjny 
 • Arkusz ewaluacji – kształtowane są normy społeczne dla placówek oświatowych
 • Działania wychowawczo-profilaktyczne w zakresie wychowania do wartości
 • Zarządzanie pod kątem ewaluacji
 • Regulamin nadzoru pedagogicznego
 • Zadania dyrektora - kalendarz od września do listopada

Rozdział 5. Narzędzia ewaluacyjne

 1. Ankiety - efektywność świadczenia pomocy pp
 2. Ankiety - wychowanie do wartości 
 3. Ankiety – współpraca z rodzicami
 4. Ankiety – bezpieczeństwo w sieci
 5. Ankiety – efektywność zdalnego nauczania

Dodatkowo:

Zmiany w przepisach prawnych związane z wystąpieniem COVID-19

Wnioski i rekomendacje - jak je formułować?

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 440 stron

Autorzy: Dominik Linowski, Bożena Browarczyk

ISBN: 978-83-66440-16-6  

Cena zawiera koszty przesyłki

300,00 PLN


Publikacje



ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo