Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Jednym z obowiązków dyrektora jest monitorowanie realizacji podstawy programowej. Proponowany dokument pomoże usystematyzować działania podejmowane w szkole, placówce oświatowej w tym zakresie, zapewniając czytelność działań podejmowanych przez dyrektora.

Publikacja zawiera:

1. Zarządzenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej

2. Procedurę monitorowania realizacji podstawy programowej z arkuszem monitorowania

3. Arkusz obserwacji lekcji

4. Kartę monitorowania realizacji godzin

5. Kartę monitorowania warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 19

Autor: Beata Linowska, Bożena Browarczyk

ISBN: 978-83-66440-03-6

 

 

52,50 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo